9
  • Stichting Rendant
  • WONEN
  • Nieuwbouw
  • Heerenveen

We liggen op koers met de nieuwbouw van Nieuw Heerenhage in Heerenveen. Inmiddels ligt de begane grondvloer erin. Dit gebouw met 126 appartementen voor zelfstandig wonende senioren realiseren we in opdracht van Stichting Rendant. Het vervangt een verouderde serviceflat. Herontwikkeling was noodzakelijk om invulling te kunnen geven aan moderne zorgverlening en -exploitatie. Bij dit binnenstedelijke bouwproject hebben we veel oog voor de – zeer fraaie – omgeving. We werken samen met onze bouwpartners aan een gebouw waar het goed en betaalbaar wonen is voor iedereen.

  • Stichting Rendant
  • WONEN
  • Nieuwbouw
  • Heerenveen