Interactieve middag met Elkien

Als je jezelf als organisatie wilt verbeteren, moet je zo af en toe in de spiegel durven kijken. Dat hebben we gedaan tijdens een interactieve middag over onze ketensamenwerking met Elkien. We hebben terug geblikt op het afgelopen – toch wel bijzondere – jaar. We hebben vastgesteld dat het fundament voor onze samenwerking goed is. Zowel onze successen als de leerpunten van het afgelopen jaar zijn de revue gepasseerd. Om onze ketensamenwerking nog verder te optimaliseren, hebben we een routekaart gemaakt. Zo leren we van elkaar en zetten we ieder jaar weer stapjes om het nog beter te doen.
We hebben de drive en ambitie om als partner het verschil te maken in deze ‘wendbare’ tijd van schaarste. Daarvoor kregen we complimenten van Thuiscorporatie Elkien. Dat geeft ons eens te meer de energie om er met het ketenteam ook volgend jaar een succes van te maken!