Interview met Marco Zuidema van het GSG

Voor de Gereformeerde Scholengroep (GSG) realiseerde Jorritsma Bouw onlangs een nieuw Gomarus College in Leeuwarden. Aan het nieuwe Gomarus in Drachten wordt in december de laatste hand gelegd. Marco Zuidema, adviseur huisvesting van de GSG vond ons “een prettige partij om mee samen te werken” en is blij met het “fantastische resultaat!”

Ruimte voor leerlingen
De nieuwbouw in Leeuwarden stond al jaren op de wensenlijst van het Gomarus, dat zowel een mavo-tl- als een havo/vwo-afdeling heeft. Zuidema: “We wilden een school met twee vleugels zonder gangen, zodat er zoveel mogelijk vierkante meters beschikbaar zijn voor de leerlingen. We hebben ervoor gekozen de aula beneden te situeren, met daaromheen de praktijkruimtes, die we ook zichtbaar wilden maken naar buiten toe.” De bovenverdieping is voor de theorievakken. Door deze op te hangen aan de dakconstructie waren er in de aula geen palen nodig die het zicht zouden belemmeren. De grote trap hoort bij de aula. “Dat is een beetje onze apenrots. We hebben hier bewust usb-aansluitingen laten maken, zodat leerlingen hun mobiel kunnen opladen.”

Toekomstbestendig
“De school is gemaakt voor 300 leerlingen, we hebben er nu 220. We zijn een regioschool, vanwege onze christelijke achtergrond, en we houden rekening met een toenemend leerlingenaantal.” Het gebouw is daarom toekomstbestendig gemaakt. Zo kan bijvoorbeeld op de bovenverdieping een kozijn worden verwijderd, zodat het gebouw boven de fietsenstalling eenvoudig kan worden uitgebreid.
Daglicht, luchtkwaliteit en klimaat waren speerpunten tijdens het ontwerpproces. Door toekenning van een SDE-subsidie kan het dak vol zonnepanelen worden gelegd. “Dankzij die subsidie verdienen we de investering in ongeveer zeven jaar terug.”

Zien en gezien worden
De school kent een grote mate van transparantie. Niet alleen omdat dit een gevoel van veiligheid geeft en omdat in de visie van het Gomarus “elk kind zich gezien moet voelen”. Maar ook omdat uit onderzoeken is gebleken dat steeds meer kinderen bijziend worden. Iets wat vooral wordt veroorzaakt omdat de jeugd per dag urenlang op een beeldschermpje kijkt. Zuidema: “Om die bijziendheid tegen te gaan is het belangrijk dat ze verder kunnen kijken dan een paar meter.” Het gebouwontwerp geeft die mogelijkheid. “Leerlingen waren er verbaasd over dat je overal naar buiten kunt kijken”, vertelt Zuidema.

Open communicatie
De Gereformeerde Scholengroep koos zowel in Leeuwarden als in Drachten voor Jorritsma Bouw. “Vanwege de prijs, maar zeker ook door de presentatie die zij hebben gegeven. En er was een klik”, aldus Zuidema. Ten opzichte van het ontwerp zijn er geen grote wijzigingen geweest. “Een paar details, die we tijdens de bouwvergaderingen konden tackelen. Dat is het mooie als je de bouwvergaderingen bijwoont”, vindt Zuidema. “Jorritsma Bouw is een prettige partij om mee samen te werken, we hebben steeds open kunnen communiceren. Het sterke punt van Jorritsma Bouw? Dat is dat ze goed luisteren naar de klant. En als er al eens iets is, lossen ze het snel op. We zijn super dankbaar voor wat hier staat, we hebben een prachtig mooi gebouw!” Als rapportcijfer geeft Zuidema “voor Leeuwarden zeker wel een 8.” Hij heeft het als prettig ervaren om na Leeuwarden in Drachten verder te gaan met hetzelfde team. De nieuwe school in Drachten is 17 december opgeleverd, een dag vroeger dan gepland.