Ketensamenwerking CSK

Met de ondertekening  van een goed uitgewerkte  kostencalculatie en slechts enkele  A4’tjes werd de bouwteam overeenkomst tussen CSK Food Enrichment en Jorritsma Bouw ondertekend. De inzet? De bouw van een rond 30 miljoen euro kostende fermentatiefabriek voor CSK Food Enrichment in Leeuwarden. De beknopte bouwteam overeenkomst is volgens CSK projectmanager Jentje Hiemstra en Lammert de Graaf, bedrijfsleider Jorritsma Bouw een goede weergave van hun samenwerking: “Denken in kansen, vertrouwen en fatsoen, daar draait het om”. Het fabrieksgebouw, waaraan hoge hygiëne eisen worden gesteld,  komt door ketensamenwerking tussen Jorritsma Bouw, CSK, ingenieursbureau Het 4Kant en architect Bert van der Ploeg tot stand. En dat blijkt uitstekend te werken.

Door toenemende vraag naar de hoogwaardige ingrediënten voor de voedingsmiddelenindustrie van CSK Food Enrichment moet het bedrijf uitbreiden.  Daarom verrijst nu naast het bestaande onderkomen in Leeuwarden een geheel nieuwe productielocatie. De nieuwbouw kost rond 30 miljoen euro. Het 4Kant, Jorritsma Bouw en CSK hebben de handen ineengeslagen voor de realisatie van dit project: ketensamenwerking.

Behoorlijk krappe planning
CSK heeft het project niet regulier aanbesteed. Daar was te weinig tijd voor. CSK-projectmanager Jentje Hiemstra: “Het bouwen van een nieuwe fabriek binnen een jaar, op basis van een degelijk uitgewerkt structuurplan, dat was, in het kort gezegd, waar partijen zich op in konden schrijven. Een behoorlijke krappe planning”, geeft hij toe. “Het was onder andere omwille van de tijd dat wij hebben gekozen voor ketensamenwerking.”

Niet besteksgereed
Advies en Ingenieursbureau Het 4Kant ontwierp het structuurplan. Dat gold als uitgangspunt voor het project, en vormde de basis van de aanbesteding. Tijd voor een volledige aanbesteding was er niet. Koop Bangma: “In de meeste gevallen wordt het structuurplan uitgewerkt tot besteksgereed, zodat bouwbedrijven voldoende gegevens hebben om mee te calculeren. Pas daarna worden aannemers uitgenodigd om zich in te schrijven. Vanwege de tijdsdruk bij dit project besloten we een en ander in elkaar te schuiven, dus niet te wachten op besteksgereed.”

Ketensamenwerking  op basis van transparantie
Na inschrijving op het open bestek werd Jorritsma met nog twee partijen uitgenodigd voor een presentatie. Even leek het erop dat Jorritsma dit project zou mislopen, maar tijdens de tweede ronde, de presentatie van de plannen, bleek bouwteam overeenkomst, met een ca. 30 % snellere voorbereiding  en realisatie de doorslag te geven. Uiteindelijk bleek Jorritsma als meest transparate, daadkrachtige en flexibele partij uit de aannemersselectie  te komen.  Jentje Hiemstra: “Jorritsma had inhoudelijk het beste verhaal en toonde zich een waardevolle partij omdat het bedrijf het meest direct is in het uitvoeren van plannen. Ervaring, oplossingsgericht en overtuigingskracht; dat was wat de doorslag gaf.”

Deskundigheid gaf doorslag
Koop Bangma: “Vanwege het open bestek zetten we zwaar in op kennis. Jorritsma is alert en heeft specifieke kennis van dergelijke gebouwen. Vooral de deskundigheid op het gebied van prefab beton en hygienic design gaf de doorslag. Normaal gesproken werken wij het structuurplan verder uit. In dit geval was die taak aan Jorritsma. Hun afdeling Engineering & Uitvoering heeft prima werk geleverd.”

Denken in kansen
Op 13 juli 2011 ging de eerste paal de grond in. Sindsdien overheerst de teamgeest. Lammert de Graaf van Jorritsma Bouw legt de uitdaging van het project uit: “Het moet een fabriek op microchipformaat worden. Geen onnodige vierkante meters, maar wel hyperfunctioneel. Om tot een dergelijk resultaat te komen, is een goede samenwerking noodzakelijk. En het is mijn pakkie an, om de neuzen in dezelfde richting te krijgen.”

Saai
“De ketenaanpak werkt perfect”, vertelt Jentje Hiemstra. “De juiste mensen zitten op de juiste  plaats en iedereen is gemotiveerd. Je merkt een bepaalde positieve  strijd op de werkvloer: er wordt resultaatgericht gewerkt, faalkosten worden tot een minimum gereduceerd, er wordt gedacht in kansen. Waarbij de beste kwaliteit, de laagste kosten en de kortste tijd leidend zijn. Kortom “denken en handelen als een organisatie”.  De bouw verloopt perfect en volgens planning. “Het is bijna saai”, lacht de CSK-projectleider. Volgens planning staat er midden 2012 een volwaardige productielocatie van CSK Food Enrichment. “Uiteraard zijn wij tevreden met de keuze voor Jorritsma.”

Gelukkig huwelijk
Lammert de Graaf: “Dit soort successen behaal je alleen bij projecten die je bent aangegaan in bouwteamverband. Het maakt je met elkaar verantwoordelijk en leidt tot wederzijds begrip en respect. Het is net een soort huwelijk”, besluit Lammert de Graaf.