0

Met de 16 bevingsbestendige woningen die we bouwen in Ten Post zijn we al flink gevorderd. Zó ver, dat we samen met Wierden en Borgen een kijk- en meetmoment konden organiseren voor de bewoners. Zij kregen de gelegenheid om uitgebreid in de nieuwe woning rond te kijken. En ze konden alvast maten nemen voor bijvoorbeeld vloerbedekking, gordijnen en meubels, zodat ze die op tijd kunnen bestellen.

Aan de basis van deze woningen ligt ons concept ‘Woning van ForMaat’. Dat betekent dat we woningen realiseren met acceptabele woonlasten en een goed doordacht energieconcept. Zo bouwen we ook in Ten Post aan woonkwaliteit met waarde. In dit dorp komen twee typen woningen, die beide natuurinclusief en duurzaam van opzet zijn. Het project is onderdeel van de Groninger versterkingsopgave. Meer nog dan bij andere projecten staan de bewoners gedurende het gehele traject centraal. Hiervoor hebben we samen met woningcorporatie Wierden en Borgen een zorgvuldig communicatieplan opgeze