9

Verbouw en verbetering van 114 portiekflats, Drachten

Voor Accolade voerde Jorritsma Bouw groot onderhoud uit, bestaande uit isolerende maatregelen en onderhoud aan de buitengevel aan 114 portiekflats in Drachten. De woningen kregen een upgrade naar energielabel B. Ze zijn gelegen aan de Oude Nering, het Oud Ambacht, de Lange West, de Wolkammerstreek en de Handwerkerszijde. We werkten volgens de RGS-methode: resultaatgericht samenwerken. Een prettige, open en transparante manier van werken voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemers. In november is dit deel van het project opgeleverd. Binnen deze opdracht valt ook het aanpassen van twaalf woningen naar NOM-woningen (nul op de meter); naar verwachting starten wij begin volgend jaar met de werkzaamheden.

Tijdwinst
In overleg met de opdrachtgever hebben we aan het begin van dit traject ervoor gekozen om de rookgasafvoeren niet volledig te verwijderen, maar de nieuwe afvoer door de bestaande afvoerbuis te leiden. We konden daarmee veel tijdwinst behalen. Dat was vooral voor de bewoners erg prettig.

Veel waardering
De bewoners van deze portiekflats zijn vooral senioren. Velen van hen zagen nogal op tegen de werkzaamheden. Hier hebben we onze communicatie op afgestemd.  We hebben hen goed geïnformeerd en rekening gehouden met hun wensen. Onze aanpak heeft ertoe geleid dat we zelfs werden gemist als de werkzaamheden waren afgerond. De cijfers die men gaf in de enquêtes die we altijd na afloop toesturen, waren vooral veel achten, negens en tienen! Deze waardering maakt het voor alle bouwteamleden een extra leuke en ook dankbare klus, waar we met heel veel voldoening op kunnen terugzien.