0
  • Wageningen Bioveterinary Research Lelystad
  • INDUSTRIE, UTILITEIT
  • Nieuwbouw
  • Lelystad

Voor Wageningen Bioveterinary Research, onderdeel van de universiteit van Wageningen (UR) realiseerde Jorritsma Bouw in Lelystad een nieuwe laboratoriumfaciliteit met kantoorruimte. Mooi op tijd om ruimte te maken voor de derden die de verdere – specialistische – laboratoriuminstallaties en -inrichting inhuizen.

Planning
Het halen van de planning was extra belangrijk in verband met de afspraken die gemaakt waren over de installatie van de laboratoriumapparatuur. Dit inhuizen gebeurt door specialistische bedrijven, waarbij de verhuisdata al lang van tevoren vaststonden. De opdrachtgever had enkele aanvullende wensen, waardoor enige vertraging ontstond. Middels een goede afstemming met de toekomstige gebruikers hebben we dit in de algehele planning goed kunnen opvangen.

Luchtdicht bouwen
Bij deze nieuwbouw is de luchtdichtheid zeer belangrijk, met name bij het lab met bio safety level 3 (BSL-3). De luchtdruk in dit extra beveiligde lab is lager dan die van de omgeving en wordt op onderdruk gehouden in stappen van -15 Pa naar -30 Pa. Dat was ook de reden dat we hebben geadviseerd te kiezen voor een ander soort plafondafwerking. Hiermee konden we de luchtdichtheid beter borgen. Metingen hebben inmiddels aangetoond dat deze uitstekend voldoet aan de eisen.

  • Wageningen Bioveterinary Research Lelystad
  • INDUSTRIE, UTILITEIT
  • Nieuwbouw
  • Lelystad