Jorritsma Bouw is als beste inschrijver uit de bus gekomen bij de verbouwing van het gemeentehuis in Franeker

De ambtenaren van de nieuwe fusiegemeente Waadhoeke (Franekeradeel, Menameradiel, het Bildt en vier dorpen van Littenseradiel) worden in 2018 ondergebracht in het gemeentehuis in Franeker. Dit moet hiervoor ingrijpend verbouwd worden. Omdat Jorritsma Bouw voldeed aan de gestelde bouwteamvoorwaarden kregen we een onderhandse uitnodiging voor de aannemersselectie.

Van Manen en Zwart uit Drachten is gecontracteerd voor het ontwerp, Sijperda-Hardy als installatieadviseur; de installateur wordt Van der Weerd. Het project omvat het ontwerp en de uitvoering van de verbouwing van het gemeentehuis in Franeker. Het gebouw wordt bovendien uitgebreid met een nieuwe raadzaal.