9

116 woningen Dollard en Moezel, Drachten

In Drachten voeren we voor WoonFriesland aan de Dollard en Moezel planmatig onderhoud uit aan 116 woningen. Hieronder vallen ook asbestsanering en het aanbrengen van energiebesparende maatregelen. Bij de eerste woningen zijn de werkzaamheden afgerond. We gaan alle woningen voor de bouwvak opleveren.

Logistieke uitdaging
Het is een vrij intensief traject, vooral de logistiek vormt een uitdaging. De straten liggen in een jaren 70-wijk met smalle straten waar geen ruimte is voor containers. De aanvoer van materialen hebben we daarom zo georganiseerd dat deze op pallets (per woning) worden afgeleverd op onze locatie in Drachten. Zodra het materiaal in een woning nodig is, gaat de betreffende pallet op een aanhanger en laden we deze ter plekke meteen af. Bouwafval voeren we handmatig – eveneens per aanhanger – af.

Geen seriewerk
Binnen dit project onderscheiden we acht verschillende types woningen. Daarnaast verschillen ook de werkzaamheden per woning. In de ene woning vervangen we alleen de badkamer, in een andere doen we ook de keuken en/of het toilet. Soms moeten er in huizenblok veel werkzaamheden tegelijkertijd plaatsvinden. Door goed te coördineren en te plannen zorgen we ervoor dat de vakmensen elkaar niet voor de voeten lopen.

Overlast beperken
Een grootonderhoudsproject als dit gaat vrijwel altijd gepaard met een bepaalde mate van overlast. Dat is voor de bewoners en de buurt niet altijd even gemakkelijk. We stellen alles in het werk om overlast te beperken en ervoor te zorgen dat zij zo snel mogelijk weer kunnen genieten van hun verbeterde woning.