0

Update productielocatie Hochwald, Bolsward

Hochwald Foods Nederland b.v. verwerkt melk en brengt dit met een zo hoog mogelijke toegevoegde waarde op de markt. Hochwald wil op zijn productielocatie in Bolsward de productie uitbreiden. Jorritsma Bouw heeft samen de procestechnologen van Hochwald en adviseurs van Het4kant een masterplan gemaakt voor de update van bouwkundige en logistieke aspecten van alle fabrieksonderdelen. Het plan omvat de huidige en toekomstige uitbreidingen.

Clean & mean
Het gaat om bouwen op bestaande locatie, terwijl de fabriek in bedrijf blijft. We hebben een programma van eisen opgesteld waarbij prijzen en kwaliteit steeds worden getoetst aan het masterplan. Het wordt in onderdelen opgezet: een uitvoeringsplan, een risicoplan en een logistiek plan. Daarin zijn o.a. opgenomen: prijzen, management en engineering. We werken met open begrotingen (clean & mean), waarbij wederzijds vertrouwen en transparantie de basis zijn. In dit kader laten we op eigen voorstel alle financiële plannen toetsen door externe kostendeskundigen.

Losstation big bags
De werkzaamheden voor het ‘ready-to-drink’-project in het eerste jaar zijn opgedeeld in vier fases. Daarvan is fase B het losstation voor big bags voor de verpakkingslijn. De big bags zijn industriële grootverpakkingen die bij Hochwald worden afgevuld met gesuikerde condens. Daarna worden ze naar industriële klanten gestuurd, die hier vervolgens weer verder mee produceren.

“Going on concern”
Jorritsma Bouw heeft het losstation voor de big bags gerealiseerd, inclusief leiding- en installatiewerk. We hebben het 7 meter hoge losstation gerealiseerd terwijl de fabriek in bedrijf bleef. Daarom is de werkruimte met behulp van een stofschot goed afgesloten. “Going on concern” heeft logischerwijze hoge prioriteit bij een fabriek als Hochwald. Wij zetten daarbij onze kennis van interfacemanagement in. Alleen zó kunnen we een zorgvuldige planning, uitgekiende logistiek en foodsafe en hygiënisch werken waarborgen. Om ervoor te zorgen dat we het productieproces van Hochwald niet verstoren, stemmen we de werkzaamheden steeds af met de productieafdeling van de fabriek.

3D-laserscan
Om de ruimte te kunnen opmeten is er gebruik gemaakt van een 3D-scanner. Met deze scanner kunnen we tekenen op de bestaande ruimte: de maatvoering wordt opgepakt en zo kan de volledige ruimte in lengte, breedte, diepte en hoogte worden berekend. 3D laserscanning werkt snel, nauwkeurig en kostenbesparend. Met behulp van deze nauwkeurige scan is een ontwerp gemaakt. Het is mooi om te zien hoe de technologie daadwerkelijk tastbaar wordt.

Hygiëne
In een fabriek waar zuivel wordt verwerkt, worden hoge eisen gesteld aan de hygiënische omstandigheden, ook tijdens de (ver)bouwwerkzaamheden. Jorritsma Bouw heeft veel ervaring in het bouwen voor deze sector en is daar dus goed op ingespeeld.