Mens en techniek met elkaar verbinden: geen loze kreten maar beleid

In de bouw gaat het volgens Reinier Bron, commercieel manager bij Jorritsma Bouw, al lang niet meer alleen om techniek. Circulair denken over duurzaamheid speelt een steeds grotere rol. Samen optrekken met andere partijen om kennis te delen, raakt meer en meer ingebed in de manier van werken. Communicatie en het delen van informatie zijn daarmee onlosmakelijk verbonden. Klik hier als u het hele artikel wilt lezen.