Nieuw- en verbouw Leerpark Liudger Drachten – Hoogste punt locatie Raai

Op 8 april 2013 is om 12.15 uur op feestelijke wijze stilgestaan bij het bereiken van het hoogste punt van de nieuwbouw van de locatie Raai. Wethouder van Onderwijs Marjan van der Aart (gemeente Smallingerland) viert deze bijzondere mijlpaal op spectaculaire wijze samen met de jongste leerling van de leerlingenraad, de 14-jarige Lisanne Steenstra.

Eind 2012 is gestart met de sloop van het oudste schoolgedeelte, dat meer dan 40 jaar oud is en niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd. Het zuidelijke deel van het gebouw, aan de kant van de nieuwbouw van de vmbo-locatie Splitting, is relatief nieuw. Dit gedeelte blijft gehandhaafd en wordt volledig gerenoveerd.

De nieuwbouw zal naar verwachting in december 2013 gereed zijn. Tot die tijd blijven de onderbouw leerlingen in hun tijdelijke onderkomen in de oude vmbo-locatie aan de Splitting. De bovenbouw zit tijdelijk in de oude LTS aan de Burgemeester Wuiteweg. Na oplevering van de Raai start de ontwikkeling van het ‘parklandschap’ rondom de school, het zogenaamde Leerpark. Een park waarin ruimte zal zijn voor de leerlingen, maar zeker ook voor de omwonenden wordt het een aangename plek om bijvoorbeeld te wandelen.

De gemeente geeft met de bouw van CSG Liudger een impuls aan de werkgelegenheid in de bouw in de regio. Jorritsma Bouw bouwde eerder al het gebouw aan de Splitting en is ook aannemer van de nieuwe school.