Nieuwbouw Alfa-college te Groningen

Het Alfa-college bouwt een nieuwe locatie aan de Boumaboulevard in Groningen. Het gebouw wordt zeven bouwlagen hoog, 144 meter lang en 18 meter breed.

Waarom nieuwbouw
Enerzijds: de kwaliteit van het onderwijs waarborgen. Alfa-college heeft momenteel 6 locaties verspreid in de stad Groningen. Een aantal locaties is sterk verouderd en biedt onvoldoende onderwijsruimte en moderne onderwijsfaciliteiten aan de deelnemers. Daarom is besloten een nieuw gebouw te betrekken waar de opleidingen van een aantal verouderde locaties kunnen worden ondergebracht. Dit komt de onderwijskwaliteit ten goede.
Anderzijds: efficiency en besparing. Door meer opleidingen plus de ondersteunende diensten op één locatie samen te brengen, kan het aantal locaties teruggebracht worden. Hierdoor wordt efficiënter met financiële middelen omgegaan.

Wanneer in gebruik
De verwachting is dat het nieuwe gebouw met ingang van het schooljaar 2013 – 2014 in gebruik wordt genomen.
 
Voor wie
In deze nieuwbouw worden diverse opleidingen, het College van Bestuur en ondersteunende diensten gehuisvest.
 
De volgende opleidingen zullen, zoals nu het plan is, in het nieuwe gebouw gehuisvest worden:
 
– ICT-opleidingen    
– Handelsopleidingen    
– Administratie Opleidingen   
– Creatieve opleidingen 
 
Door wie
Het ontwerp is van AAS Architecten te Groningen. De bouw wordt gerealiseerd door aannemingsbedrijf Jorritsma Bouw West bv te Bolsward voor de bouwkundige werkzaamheden. Cofely Noord uit Roden voert de werktuigbouwkundige en elektrotechnische werkzaamheden uit.

bron; www.alfa-college.nl

foto’s vanaf de bouwplaats eind april 2012

l