Nieuwbouw compressorstation voor Gasunie – Embsen Duitsland

Jorritsma Bouw heeft in juni 2013 opdracht gekregen voor de bouw van een compressorstation voor Gasunie Deutschland in Embsen (net onder Bremen).

Onze opdrachtgever is een v.o.f. van Max Streicher GmbH en A. Hak Leidingbouw. Gasunie Deutschland is bezig met een meerjarenproject, waarbij de leverzekerheid en transportcapaciteit van het Russische aardgas verhoogd wordt. Hiervoor worden op regelmatige afstanden langs de gasleiding compressorstations  gebouwd.

Onze opdracht bestaat uit het bouwen van een negental gebouwen; 2 compressorgebouwen, een hoofdgebouw, een werkplaats, een brandstofgebouw, een ketelhuis, een meetgebouw en een brenngas gebouw.
Bouwtijd van juli 2013 t/m maart 2014.

Op 3 december jl., werd een 50 ton zware turbine met een kraan in het compressorstation gehesen. Het programma buten un binnen Magazin | RB TV op de Duitse TV besteedt hier aandacht aan.

 

Autor/-in:Holger Baars

Länge:3:45 Minuten

Datum: Dienstag, 3. Dezember 2013