Nieuwe school CSG Liudger, locatie Splitting opgeleverd

foto; van rechts naar links:
Piet van der Ploeg (locatiedirecteur Liudger Splitting); Jan Boer (ICS); Cor Hoogeveen (lid College van Bestuur Liudger); Wouter Deen (Architect Kraaijvanger); Marijke Bijleveld (Liudger); Albert Buist (Liudger); Theo van der Molen (projectleider Jorritsma Bouw)

Maandag 4 juni is de nieuwe school van CSG Liudger, locatie Splitting officieel opgeleverd. De school za na de zomervakantie in gebruik worden genomen. De nieuwe brugklassers worden binnenkort uitgenodigd om alvast een kijkje te nemen op hun nieuwe school, voor de overige leerlingen worden de deuren in het nieuwe schoolseizoen geopend. 

De nieuwbouw bestaat uit 3 bouwlagen welke gekoppeld wordt d.m.v. een passage aan de bestaande vleugel. De gevel is bekleed met een golfplaat die streepgewijs is gecoat in 2 verschillende kleuren.

Naast de school komt een WKO gebouw. Dit WKO gebouw zorgt d.m.v. warmte- en koude opslag in de grond voor de verwarming en koeling voor beide locaties. Het bouwproject bevat in totaal 2 scholen die na elkaar gebouwd worden, eerst de locatie Splitting die nu is opgeleveren en nu wordt er gestart met locatie Raai.

 Foto’s van het bouwproces, klik hier