Officiële start nieuwbouw gecombineerde basisschool Koudum

Op 22 april heeft de heer M. Offinga (wethouder gemeente Sudwest Fryslan) het formele startsein gegeven door het onthullen van het bouwbord voor de nieuwbouw van de gecombineerde basisschool te Koudum.

In de nieuwe school, die ontworpen is door Penta Architecten uit Harlingen en VNL architecten uit Grou, worden de twee Koudumer basisscholen ‘It Grovestinshôf’ en ‘De Welle’ gehuisvest. Een samenwerking in de architectenselectie door deze twee bureaus, omdat de architecten Teunis Vonk en Hylke Zijlstra zelf oud leerlingen zijn van deze scholen.

Beide schoolbesturen zijn zelf bouwheer en hebben LindHorst ingeschakeld om, als gedelegeerd opdrachtgever de bouw te begeleiden.

Er is gestart met het opstellen van een gezamenlijke visie op de toekomst, waarbij goed onderwijs in Koudum het belangrijkste uitgangspunt is. Doelstelling is dat op termijn de twee scholen als één school moeten kunnen functioneren. Het Ruimtelijke en Functioneel Programma van eisen is daarom ook zodanig opgesteld dat er zo veel mogelijk ruimten gezamenlijk worden gerealiseerd en gebruikt en dat het gebouw naar de toekomst toe flexibel is.

De afgelopen weken is het oude schoolgebouw van cbs It Grovestinshôf gesloopt. De leerlingen en het team verblijven nu in een tijdelijke huisvesting aan de Westeweg.

klik op de afbeelding voor een vergroting

Koudum artist impression 2 (Small) Koudum artist impression 4 (Small)