0

Royal Smilde Foods tankenpark, Heerenveen

Voor Smilde Foods in Heerenveen realiseert Jorritsma Bouw een tankenlokaal met een leidingbrug. Voor het tankenlokaal is de bouwkuip voor de fundering uitgegraven. Geen alledaagse klus, want na de ontgraving onder water kwamen er duikers aan te pas om de damwand en de palen schoon te spuiten, de bodem uit te vlakken en het slib af te zuigen. We passen onderwaterbeton toe omdat er trillingvrij moet worden gewerkt. Dit om te voorkomen dat de stabiliteit van de grond en de grondwaterstand worden verstoord, wat nadelige gevolgen zou kunnen hebben voor de nabijgelegen spoorlijn.

Trillingvrij
De stalen palen met groutinjectie zijn klaar en op hoogte. Daaraan zijn schotels gelast. De stalen mantels zijn eraf gesneden, zodat er een kolom grout met wapening is overgebleven. Die wapening is blootgekapt en opgeborgen in de constructieve vloer. Hierdoor ontstaat een trillingvrij geheel, noodzakelijk vanwege de eerder genoemde spoorlijn.

Opwaartse en tegendruk
Na de voorbereiding is het onderwaterbeton gestort. Na ongeveer een week is de aanvangssterkte groot genoeg om tegendruk te geven aan de opwaartse kracht van het grondwater en de tegenkracht van de damwand. Dan kunnen we de bouwkuip leegpompen. Vervolgens brengen we de palen op lengte van de constructieve vloer die eroverheen komt. De laag tussen het onderwaterbeton en de constructieve vloer wordt opgevuld met zand. Daarop komt een werkvloer met daarop wapening, en dan kan de vloer worden afgestort.

Teamwork
Het storten van onderwaterbeton is op zich niet ingewikkeld. Maar de damwand en paalkoppen moeten goed schoon gemaakt worden. Omdat dat onder water gebeurt, ziet de duiker niet wat hij doet; alles moet op het gevoel. Dit geldt tevens voor de machinist bij de ontgraving. Hij wordt bijgestaan door grondwerkers, die hem gerichte aanwijzingen geven.

Na het storten van de vloer volgen de natte betonwanden. De begane vloer ligt ongeveer één meter boven peil, komt dus boven de damwand uit. We gebruiken daarvoor een DOKA-systeembekisting die we in één keer rondom plaatsen. Uiteindelijk brengen we de wapening aan en kan de kist worden gesloten. Omdat de wanden vijf meter hoog zijn, wordt deze in lagen gestort, maar wel achterelkaar door. De pomp maakt als het ware steeds een rondje.