9

Verbouw en verbetering van 114 portiekflats, Drachten

Deze Design en Build opdracht omvat het onderhoud en isolerende maatregelen van 114 portiekflats. De flats zijn gelegen aan de Oude Nering, het Oud Ambacht, de Lange West, de Wolkammerstreek en de Handwerkerszijde in Drachten. De opdracht is ons onderhands gegund op basis van eerdere werken. In een vorige opdracht renoveerden wij voor Accolade 96 portiekflats in Drachten. Daarbij zijn wij onder het plafondbudget gebleven. Nog belangrijker: de bewoners waren tevreden, mede door Resultaatgericht Samenwerken. Hiermee stuur je op kosten en kwaliteit en is er beter grip op het proces. Ook het schrijven van diverse scenario’s, het maken van weloverwogen keuzes en werken met ED Controls hoort hierbij. De communicatie berust op een transparante en open omgang met opdrachtgever, partners en onderaannemers.

Meer met minder
RGS heeft als voordeel voor de opdrachtgever dat je ‘meer met minder’ kunt realiseren. Ook voor dit project hebben wij de ambitie om onder het plafondbudget te blijven. Het resterende bedrag zal geherinvesteerd worden in extra verbeteringen in de portiekflats.

Voor Jorritsma Bouw zijn dit mooie opdrachten. Hiermee komt ons vakmanschap als aannemer meer naar boven.