0
  • Wageningen Bioveterinary Research Lelystad
  • INDUSTRIE, UTILITEIT
  • Nieuwbouw
  • Lelystad

Wageningen Bioveterinary Research, onderdeel van Wageningen UR, werkt aan wetenschappelijk praktijkgericht onderzoek ter bestrijding, controle en voorkomen van besmettelijke dierziekten. CVI zit nu op meerdere locaties in Lelystad, maar wil zich concentreren op één locatie en daar nieuwbouw plegen. Sweco, voorheen Grontmij, begeleidt deze nieuwbouw voor het bouwkundige gedeelte. Het installatieadvies wordt verzorgd door Valstar Simonis. Facilitairbedrijf Wageningen UR vroeg Jorritsma Bouw in te schrijven voor deze meervoudige aanbesteding op basis van kennis en ervaring met soortgelijke bouwprojecten.

Laboratoria
Bij de inschrijving telde het plan van aanpak mee, maar ook planning, prijs en organisatie. Daarbij kwamen wij als beste uit de bus. Bij de bouw van laboratoria komt onze ervaring in de foodsector goed van pas. We weten hoe we gasdicht en luchtdicht moeten bouwen. Het vereist een zeer nauwe samenwerking met een installateur om het juiste BSL (bio safety level) te bereiken. We werken bij dit project samen met nevenaannemers die hun sporen in de installatiewereld verdiend hebben: Wolter en Dross voor de W-techniek en Croon voor de E-techniek.

Plan van Aanpak
In ons plan van aanpak hebben we ingezet op het bewaken en borgen van de kwaliteit tijdens de uitvoering, de veiligheid op de bouwplaats en de overlegstructuur. Tevens zijn er voorstellen gedaan om tijd en geld te besparen. Daarbij ging het onder meer over het type kozijnen en de manier om de fundering uit te voeren. Om optimaal te kunnen afstemmen met onze bouwpartners werken we het project in 3D uit en managen het project met interfacemanagement. Er wordt door meerdere partijen gezamenlijk in één 3D-model gewerkt, het zogenaamde BIM-model. Clashes kunnen daardoor worden voorkomen.

  • Wageningen Bioveterinary Research Lelystad
  • INDUSTRIE, UTILITEIT
  • Nieuwbouw
  • Lelystad