0

Voor Windesheim in Zwolle mag Jorritsma Bouw de engineering en realisatie van “gebouw A” verzorgen. We werken daarvoor het definitief ontwerp uit in een uitvoeringsgereed document, en realiseren vervolgens het plan. Concreet: nieuwe gevels rondom het hele gebouw, nieuwe kozijnen en een compleet nieuwe dakbedekking. Ook de vervanging van het volledige installatiewerk valt binnen de opdracht; hiervoor treedt Engie (v/h Cofely) op als onze gelijkwaardige partner.

Winst op prijs, veiligheid en communicatie
Jorritsma Bouw won deze openbare EMVI aanbesteding met voorafgaande voorselectie. Door ervaring met soortgelijke projecten waren wij geselecteerd. Inschrijvingen werden beoordeeld op prijs (550 punten bouwkosten en 50 punten wensenlijst) en kwaliteit (totaal 400 punten). We waren de meest voordelige inschrijver en kregen daarvoor de volle 600 punten. Op het punt ‘kwaliteit’ kwamen we als beste naar voren door in te zetten op ‘veiligheidsvoorzieningen en verkeersveiligheid’ en op ‘communicatie naar gebruikers’. Op deze subonderdelen behaalden we de hoogste score.

Gefaseerde planning
De school blijft tijdens de werkzaamheden in gebruik. Door ons te verplaatsen in de klant hebben we besloten de planning anders te faseren en een deel van het werk te verplaatsen naar de schoolvakantie. Zo ondervinden docenten en studenten minder hinder en kunnen we de veiligheid beter waarborgen. Bijkomend voordeel is dat we de opleverdatum twee maanden naar voren kunnen halen.