9

Voor zorginstelling Philadelphia realiseerde Jorritsma Bouw in Sneek (Marsdiep/Breewijd) een gebouw met 48 zorgappartementen voor mensen met een verstandelijke beperking. We kunnen het gebouw binnen de planning én binnen budget op 13 juli overdragen aan de opdrachtgever.

Vooropleveringen

In de weken voorafgaand aan de overdracht was de gefaseerde voorloplevering: eerst de verdieping en vervolgens de begane grond. Kleine restpunten hebben we meteen hersteld, zodat het gebouw bij de eindoplevering ook echt klaar is. Ook het buitenterrein is door de nevenaannemer binnen de planning ingericht. Philadelphia neemt zelf de zorg voor de verdere inrichting voor haar rekening. De bewoners kunnen kort na de bouwvak inhuizen in hun mooie nieuwe gebouw.

Asbest saneren en sloop oudbouw

Voor Jorritsma Bouw rest dan nog de sloop van drie woningen die op het terrein staan. Hier verblijven nu nog cliënten die na de bouwvak verhuizen naar de nieuwbouw. Alvorens we kunnen slopen, moet er een asbestsanering plaatsvinden. Al met al zullen we hier nog een week of vijf aan besteden.