MMM

2021

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij Jorritsma Bouw

Download Brochure

Jorritsma Bouw onderschrijft het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij zetten ons in voor de belangen van onze klanten, medewerkers, en de gemeenschap door praktische toepassingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Mens, milieu en maatschappij. Deze drie M’s geven aan waar wij bij Jorritsma Bouw voor staan. De eerste M staat voor mens: goed werkgeverschap met oog voor onze omgeving. De M van milieu geeft aan dat wij ernaar streven om zo duurzaam mogelijk te werken. We hebben ruime ervaring met BREEAM-NL, Cradle to Cradle en energieneutraal bouwen. De maatschappelijke M komt onder meer tot uiting in het ondersteunen van lokale en regionale initiatieven.

Onze visie en ons beleid met bijbehorende doelen hebben we vastgelegd in een MVO-programma. Wij hebben in kaart gebracht op welke onderdelen van het MVO wij ons met name willen focussen. Waarin wij een helder MVO-beleid met bijbehorende doelen hebben vastgesteld in het MVO-Register.

LEES MEER over ons MVO beleid