0

16 woningen van ForMaat, Ten Post

Matthieu van Olffen, André Giezen, Henk Rozema en Reinier Bron hebben de overeenkomst getekend voor de sloop en nieuwbouw van 16 grondgebonden, aardbevingbestendige woningen in Ten Post. Dit Design & Buildproject aan de Jan Zijlstraat en de Oldenhuisstraat maakt deel uit van de omvangrijke versterkingsopgave in Ten Post.

De huurders hadden veel inspraak bij de keuze van de aannemer en worden ook bij het verdere traject nauw betrokken. Huidige en toekomstige woonwensen spelen een grote rol in onze plannen. Daarbij horen ook acceptabele woonlasten, waarin we het energieconcept en de terugverdientijd hebben meegenomen. Alle wensen en eisen vertalen we in samenhang naar een esthetisch, bouwkundig en bouwfysisch concept.

We gaan nog dit najaar beginnen met de werkzaamheden. We bouwen zes flexibele woningen met de slaapkamer en badkamer op de begane grond. Daarnaast realiseren we tien royale eengezinswoningen. Op basis van ons concept Woning van Formaat bouwen we ook in Ten Post aan woonkwaliteit met waarde.