106 woningen, Lelystad

Voor woningcorporatie Centrada in Lelystad verzorgen we het planmatig onderhoud aan de buitenzijde van 106 woningen. Deze zijn verdeeld over 7 appartementencomplexen. Ondanks corona liggen we mooi op schema. Medio maart zijn we gestart; inmiddels zijn de werkzaamheden voor 50% afgerond. Als maatschappelijk bouwer willen we de overlast voor de bewoners zoveel mogelijk beperken. Gezamenlijk met Centrada begeleiden wij de bewoners tijdens het gehele traject. Voor de bewoners hebben we een overzichtelijk informatieboekje gemaakt. Zo weten zij precies wat zij wanneer kunnen verwachten. Dat vinden we belangrijk, we zijn immers te gast in hun buurt! Daarom betrekken we ook de naaste omgeving in de informatievoorziening. Onze uitvoerder leidt de werkzaamheden in goede banen. Omdat hij ook de bewonersbegeleiding voor zijn rekening neemt, is er voor de bewoners één aanspreekpunt. En dat is wel zo duidelijk!

De werkzaamheden

  • overlagen (waar nodig incl. isolatie) van de dakbedekking;
  • reinigen van gevels, luifels, buitentrappen, balkons, galerijen en lichtkoepels;
  • herstel van voegen en metselwerk;
  • schilderwerk;
  • vervangen hemelwaterafvoer;
  • vervangen brievenbussen.

Geïnformeerde huurders, tevreden huurders

We zetten in op goede informatievoorziening. Onze stelling: een goed geïnformeerde huurder is een tevreden huurder. We spreken vooraf de werkzaamheden door met de bewoners; zij weten wanneer we aan hun huis gaan beginnen. We vertellen wat er precies gaat gebeuren en welke overlast ze mogelijk ervaren. We hebben deze informatie samengevat in een handzaam boekwerkje, dat elke bewoner ontvangt.

Beperken van overlast

Een onderhoudsproject als dit gaat altijd gepaard met enige overlast. Dat kunnen we helaas niet veranderen. Maar we proberen wel om die overlast zoveel mogelijk te beperken. Zo plaatsen we de hoogwerker zodanig dat het verkeer in de betreffende straat er geen hinder van ondervindt. Omdat er weinig parkeerruimte bij de appartementencomplexen is, hebben we onze bouwplaats zo compact mogelijk gemaakt.

Beste buur

Bij ieder bouwproject proberen wij voor de omwonenden ‘beste buur’ te zijn: we leveren onze maatschappelijke bijdrage door netjes te werken, rekening te houden met de omgeving en door het milieu zo min mogelijk te belasten. We zorgen voor goede informatievoorziening. Met vragen en klachten kunnen mensen uit de buurt terecht bij onze uitvoerder.