116 woningen Dollard en Moezel, Drachten

In opdracht van WoonFriesland is Jorritsma Bouw van start gegaan met een upgrade van 116 woningen aan de Dollard en de Moezel in Drachten. Het gaat om planmatig onderhoud waarbij ook aandacht is voor een aantal energiebesparende maatregelen en voor het comfort van de woningen. Binnen de opdracht valt ook de coördinatie van de asbestsanering.

Goede beoordeling
Bij een andere opdracht voor deze woningcorporatie (“Groot onderhoud 70 woningen De Swetten”) kregen we een uitstekende beoordeling, hetgeen de aanleiding vormde om ons ook voor dit project te vragen. We hebben de woningen opgenomen en ze daarna gebudgetteerd; vTaxonomy Orderervolgens hebben we de scenario’s gemaakt. Zo’n tachtig woningen zijn in opdracht van WoonFriesland – om alles te kunnen inventariseren – door een extern bureau opgenomen, de overige opnames hebben we met behulp van ED Controls zelf gedaan. Aan de hand van deze opnames wordt bepaald wat er in een woning moet gebeuren.

 

Planmatig onderhoud
Bij aanvang van de werkzaamheden wordt de asbestsanering uitgevoerd. Dan volgt het planmatig onderhoud waarbij we onder meer ramen en deuren zullen vervangen. Er komt HR++ glas in en buitenom doen we schilderwerk. We isoleren de kruipruimte, maken de gevels schoon en werken ze waar nodig bij.

In de woningen
We gaan de woningen – voor zover ze dat nog niet hebben – voorzien van een mechanisch ventilatiesysteem. De meterkasten krijgen een update; zo nodig worden er groepen bijgeplaatst. Afhankelijk van de staat waarin de oude radiotoren verkeren, zullen we daarvoor nieuwe plaatsen. Per woning wordt beoordeeld of douche, toilet en/of keuken aangepakt moeten worden. Bepalend zijn daarbij de levensduur en de staat waarin zij verkeren. Als een bewoner liever geen nieuwe keuken of sanitair wil, worden deze werkzaamheden uitgesteld tot er nieuwe huurders in de woning komen; voor die tijd zal de woning dan gemuteerd worden. De huurders van wie de keuken en/of het sanitair wordt vervangen, krijgen de keuze uit een aantal opties voor keukenfrontjes, werkblad, greepjes, en de tegels. Wij ondersteunen WoonFriesland bij de organisatie daarvan.

 

Communicatie met bewoners
WoonFriesland heeft een inloopavond georganiseerd, waarbij wij aanwezig waren om uitleg te geven over onze werkwijze en om vragen te beantwoorden. Zo’n zeventig mensen hebben hier gebruik van gemaakt. Het was een gemengd publiek: ouderen, maar ook jonge mensen en gezinnen. De meeste vragen gingen over de eigen woning. Wat ging daar precies gebeuren, en hoe zat het met de keuze van de tegeltjes? We waren op deze vragen voorbereid en hadden onze ‘kruisjeslijst’ meegenomen. De lijst is gebaseerd op de eerder uitgevoerde opnames. Voor elke woning zijn vrijwel alle werkzaamheden in kaart gebracht, zodat we de mensen goed konden informeren. Per onderdeel hebben we een flyer gemaakt die de bewoners mee naar huis konden nemen. Zo konden zij thuis nog eens rustig nalezen wat er gaat gebeuren en hoeveel tijd dat in beslag zal nemen. Met vragen kunnen ze uiteraard terecht bij een vast aanspreekpunt van Jorritsma Bouw.