In 2016 voerde Jorritsma Bouw voor Accolade in Drachten groot onderhoud uit aan 114 appartementen; deze portiekflats werden bovendien geïsoleerd en kregen zodoende een upgrade naar energielabel B. Binnen dezelfde opdracht valt een pilotproject van een portiekflat met twaalf appartementen, die in zijn geheel nul op de meter (NOM) moet worden. Begin 2017 starten we met de werkzaamheden.

Isolatie en zonnepanelen
Naast de spouwvulling, beglazing en isolatie van de beganegrondvloer die we bij de eerste 114 woningen toepasten, voorzien we de NOM-woningen rondom nog van een zestien cm dik isolatiepakket. Er komen zonnepanelen op het dak en op de voorgevel. De woningen worden all electric; er komt een nieuwe keuken in met o.a. een inductiekookplaat. We maakten samen met de installateur een voorstel, waaraan de architect nog enkele esthetische aspecten heeft toegevoegd.

Positief
Nadat de gemeente akkoord was met de plannen, organiseerde Accolade een bewonersdag om de huurders over de voortgang van de plannen te informeren. Het voorstel werd enthousiast ontvangen. Daarbij speelde mee dat de bewoners van de eerste 114 appartementen zeer positief waren over de manier waarop Jorritsma Bouw de werkzaamheden aan hun appartementen heeft opgepakt. Wij gaven tijdens deze middag toelichting over het energieverbruik en uitleg over de monitoringsapp. Het vergt van de bewoners ook een inspanning om tot een NOM-woning te komen.

Geen energierekening
Per woning zal zo’n 4.500  kWh worden gegenereerd door de zonnepanelen. Daar zal ongeveer 2.000  kWh afgaan voor gebouwgebonden installaties als warmtapwater,  warmtepomp en mechanische ventilatie. De bewoners krijgen een bundel van 2.500 kWh per jaar waar de bewoner het huishoudelijke verbruik mee kan verrekenen. Als ze daarbinnen blijven, “vervalt” de energierekening. Accolade heeft ervoor gekozen om de huur iets te verhogen.

Dat weegt echter ruimschoots op tegen het uitblijven van een energierekening. Bewoners die meer dan 2.500 kW per jaar verbruiken, krijgen wel aan het eind van het jaar een rekening voor de energie die ze ‘buiten de bundel’ hebben gebruikt.

Monitoren
Om het energieverbruik te monitoren heeft Jorritsma Bouw een app die d.m.v. de slimme meter in de meterkast de gegevens verzamelt. De app geeft inzicht in het verbruik van huishoudelijke apparatuur en de opwekking zonnepanelen aan zowel bewoners, Accolade als aannemer. Als er mensen buiten ‘het gemiddelde’ vallen, kan onze bewonersconsulente bij hen langsgaan om op te sporen waar een teveel aan energieverbruik door wordt veroorzaakt, en adviseren hoe dat kan worden opgelost. Deze dienst bieden we aan om Accolade te ontzorgen en om de mensen te helpen. Monitoring is daarnaast een middel om te controleren of alle installaties doen wat ze moeten doen, en dat er net zoveel energie wordt geleverd als we berekend hebben. Eventuele manco’s of storingen komen meteen aan het licht, zodat we daar direct op kunnen inspringen.