12 woningen, Heeten

  • Vazet
  • WONEN
  • Heeten

In Heeten, een Sallands dorpje tussen Deventer en Raalte, realiseren we als vaste ketenpartner van vastgoedontwikkelaar Vazet 6 eengezinswoningen en 6 levensloopbestendige patiowoningen. De 12 woningen vormen het slotstuk van plan Hart van Gouwe. We bouwen deze woningen op locatie IJsselgouwe. Geen onbekend terrein voor Jorritsma Bouw, want eerder bouwden we hier al 11 comfortabele koopappartementen in appartementencomplex ‘GouwePark’ en 5 woningen in de vrije sector.

  • Vazet
  • WONEN
  • Heeten

Als ketenpartner van Vazet verdiepen en bestendigen we onze samenwerking tussen opdrachtgever en de uitvoerende partijen. We richten ons hierbij op het optimaliseren van de prestatie van de gehele bouwketen, dus niet op individuele prestaties. Zo kunnen we samen met de overige uitvoerende partijen het ideale samenwerkingsmodel vormgeven. Dat doen we door lean-technieken in te zetten. Zo draagt deze ketensamenwerking bij aan soepel verlopende bouwprocessen en biedt het tevens ruimte voor innovatie en kostenvoordeel.

Optimalisering van engineering
Opdrachtgever Vazet verzorgt in eigen beheer de engineering. In de voorbereidingsfase hebben we samen aan tafel gezeten om mee te denken. Neem als voorbeeld de sparingen in de woningen. Vanuit onze ervaring weten we hoe groot deze sparingen moeten zijn; we adviseren graag om het bouwproces te optimaliseren. Ook bij de inkoop en het opstellen van de werkpakketten voor de onderaannemers geven we graag advies op maat. Zo optimaliseren we onze samenwerking.

Geoliede machine
Het grote voordeel is dat we met een vast bouwteam werken. We kunnen daardoor zeer efficiënt werken volgens een strakke planning. Dat ziet de opdrachtgever terug in het aantal daadwerkelijke bouwuren. Het bouwteam bestaat uit onze eigen vakmensen en collega’s van onze vaste ketenpartners. Van het verankeren en monteren tot het afstellen en afwerken: iedereen is uitstekend op elkaar ingespeeld.

BIM en nCalc
Om te zorgen voor een vloeiend integraal proces, werken we met BIM en nCalc. Hierin komen het proces, het budget, de techniek en de kwaliteit samen. Het 3D BIM-model hebben we gekoppeld aan de calculatiemodule. Zo kan opdrachtgever Vazet real time meekijken en minimaliseren we de faalkosten en dubbelwerk. In deze samenwerkingsvorm komt onze expertise als bouwer uitstekend tot zijn recht. We denken mee in het voortraject, optimaliseren het proces en sturen bij op de vraagstelling.

A360 autodesk
Naast BIM en nCalc maken we gebruik van A360 autodesk, een app waarin alle bouwtekeningen staan. Vakmannen hebben via de tablet toegang tot de werktekeningen. Het voordeel is dat we minder papierwerk op de bouwplaats hebben, altijd met de laatste up-to-date gegevens werken en faalkosten kunnen reduceren.

Bewonerscommunicatie
De 12 nieuwe woningen zijn inmiddels allemaal verkocht. Bewoners hebben de keuze uit diverse kopersopties. De verkoopbegeleiders van Vazet zorgen ervoor dat we per woning exact op de hoogte zijn van de uit te voeren opties. Op onze beurt zorgen wij ervoor dat we de kopers goed informeren tijdens het gehele proces. Al in het voortraject betrekken we hen bij de plannen, de planning en de opties in afbouw, keuze van tegels of keukeninrichting. Vervolgens staat onze bewonersconsulente de toekomstige bewoners met raad en daad terzijde.