123 woningen, Drachten

  • WoonFriesland
  • WONEN
  • Onderhoud
  • Drachten

Kwaliteit verbeteren in een zo kort mogelijk tijdsbestek en met zo weinig mogelijk overlast voor de bewoners. Dat is waar we als maatschappelijk bouwer voor staan. In samenwerking met WoonFriesland hebben we dat doel dan ook vooropgesteld bij de werkzaamheden aan 123 woningen in de wijk De Wiken in Drachten. We gaan ervoor zorgen dat WoonFriesland de komende 40 jaar deze woningen kan blijven verhuren. De ‘glazen’ badkamers die we plaatsen, hebben de eerste 30-40 jaar vrijwel geen onderhoud nodig. En dat levert in het MJOP een mooie kostenbesparing op.

Vernieuwen en verduurzamen
De 123 huizen staan verspreid door de wijk aan de Claerkamp, Middelwyk, het Lidlum, Spitael en de Westerwird. Waar nodig vernieuwen we de badkamers, toiletten en de keukenblokken. We brengen spouw- en vloerisolatie aan waar dat nog niet het geval is. Na het isoleren en – daar waar nodig – gevelherstel en verwijdering van asbest brengen we zonnepanelen aan. Ook vervangen we de houten kozijnen voor kunststof kozijnen.

 

  • WoonFriesland
  • WONEN
  • Drachten

Glazzpanelen
Voor het vernieuwen van de badkamers passen we geen wandtegels toe. De wanden worden bekleed met ‘Glazzpanelen’. Door het gebruik van deze panelen zijn de badkamers veel sneller klaar dan met regulier tegelwerk het geval zou zijn. Dat zorgt voor veel minder overlast voor de bewoners.

Snel en efficiënt
In de vijf straten gaat het om drie verschillende types woningen. Per woning schakelen we twee bouwteams in. Het ene team werkt aan de badkamer, het andere aan de keuken en het toilet. Met opdrachtgever WoonFriesland hebben we een innovatieve manier van werken uitgedacht waardoor we veel sneller kunnen werken. Het sloopwerk is beperkt, wat eveneens de snelheid bevordert en waardoor er ook weinig hinder is van stof- en geluidsoverlast.

Pilotwoningen
Op bewonersavonden hebben we samen met WoonFriesland de bewoners geïnformeerd over de plannen. Daarbij hebben wij onder andere de keus voor een accentwand in de badkamer voorgelegd. We lieten bewoners ook zien hoe de badkamer vergroot kan worden door een kast te laten vervallen op de slaapkamer. Vorig jaar werd aan de Westerwird een pilot gedaan bij twee woningen. Deze twee woningen blijven gedurende het project leegstaan, zodat bewoners kunnen gaan kijken wat het resultaat straks is. De woonconsulenten van WoonFriesland begeleiden hen hierbij.

Gedragscode
Wij zijn, net als onze ketenpartners, gewend om te werken in huizen waar bewoners aanwezig zijn. Onze medewerkers stellen zich beleefd op en vertellen hen wanneer ze lawaai gaan maken, of wanneer stroom, gas of water tijdelijk afgesloten wordt. Er is geen gereedschap dat rondslingert en aan het eind van de werkdag laten ze de woning netjes achter. Eenieder houdt zich aan de gedragscode die we hebben opgesteld.

Beste buur
Bij ieder bouwproject proberen wij voor de omwonenden ‘beste buur’ te zijn: we leveren onze maatschappelijke bijdrage door netjes te werken, rekening te houden met de omgeving en door het milieu zo min mogelijk te belasten. Hoewel we bij dit project weinig overlast voor de omgeving verwachten, zorgen we ook hier voor goede informatievoorziening. En als buurtbewoners toch vragen of klachten hebben, dan kunnen zij terecht bij onze uitvoerder.