Projecten

129 appartementen, Sneek

Jorritsma Bouw realiseert aan het Kaatsland in Sneek – verdeeld over vier gebouwen – 129 duurzame all electric appartementen voor Elkien en zorgorganisatie Philadelphia middels een beproefd bouwsysteem. Hiervan zijn drie gebouwen voor onze ketenpartner woningcorporatie Elkien. Het vierde gebouw realiseren we in bouwteamverband met zorgorganisatie Philadelphia. De gebouwen A en B worden beide gebruikt door zorgorganisatie Philadelphia.

Vooruitzien
Voor onze ketenpartner Elkien geldt dat we het traject van begin tot eind verzorgen: van de keuze van de architect en de aanvraag van vergunningen (inclusief flora- en faunaonderzoek), bestemmingsplanwijzigingen en nutsvoorzieningen tot de inrichting van het buitenterrein. We zien het als onze taak om de opdrachtgever zoveel mogelijk te ontzorgen. We sturen op budget, techniek,op de processen en zorgen zo voor een goede flow in de bouw. Regeren is vooruitzien, dus hebben we al in het voortraject in kaart gebracht met welke risico’s we rekening moeten houden. Daarnaast hebben we de consequenties in kaart gebracht van het gedeeltelijk dempen van een aanwezige waterpartij. Dit gedempte water maakt deel uit van de bouwplaats. Door het dempen in de planning naar voren te halen, kunnen we de kosten van een damwand uitsparen. Het opgebrachte zand heeft dan namelijk voldoende tijd om goed in te klinken. Voor gebouw A neemt Philadelphia het voorbereidende werk voor eigen rekening, maar wij sturen op techniek en financiën. Ook verzorgen we in samenwerking met beide opdrachtgevers de voorlichting aan de buurt.

Het optimale energieconcept
Onderdeel van het engineeringswerk is bijvoorbeeld het vaststellen van het optimale energieconcept. Dit onderzoek leidde tot een keuze voor een apart systeem voor elk gebouw, met een water-water-warmtepomp voor gebouw A en een lucht-watersysteem voor gebouw B. In combinatie met zonnepanelen op de daken worden de gebouwen energieneutraal.