Projecten

126 appartementen Nieuw Heerenhage, Heerenveen

Voor Stichting Rendant gaan we in Heerenveen 126 appartementen bouwen. Nieuw Heerenhage is een woonvorm voor zelfstandig wonende senioren. De inmiddels gesloopte serviceflat met 230 appartementen maakt plaats voor aanzienlijk kleinere (en lagere) nieuwbouw met 126 appartementen. De bewoners van de oude flat zijn tijdelijk verhuisd naar de Aldlânstate in Leeuwarden. Het gebouw komt op een fraaie locatie aan een waterkruispunt. Bij dit binnenstedelijke bouwproject hebben we veel oog voor de omgeving. We werken samen met onze bouwpartners aan een gebouw waar het goed en betaalbaar wonen is voor iedereen. Inmiddels zijn asbestsanering en sloop volgens planning afgerond. Op 7 januari ging de eerste paal de grond in.

Invulling aan moderne zorgverlening
De vastgoedportefeuille van Stichting Rendant bestaat uit twee serviceflats, waarvan Heerenhage in Heerenveen er één is. De flats zijn gebouwd tussen 1965 en 1975. Heerenhage voldeed niet meer aan de eisen van de huidige woon-zorgvraag. Het gebouw paste ook niet langer bij de toenemende zelfredzaamheid van senioren. Herontwikkeling was noodzakelijk om invulling te kunnen geven aan moderne zorgverlening en -exploitatie. De stichting koos daarom voor nieuwbouw.

Optimaal binnenklimaat
De nieuwbouw is ook installatietechnisch volledig aangepast aan de eisen van deze tijd. In het nieuwe gebouw komen geen gasaansluitingen, er worden individuele warmtepompen toegepast. We volgen de eisen ten aanzien van luchtdicht bouwen om zo een optimaal binnenklimaat te realiseren.

De omgeving
Het plangebied ligt aan de noordzijde van de Tjotter en wordt aan de oostzijde begrensd door de wijkontsluitingsweg het Kattebos. Langs de noordzijde ligt de Feanskieding, een historische vaarwatergang die doorloopt tot in het centrum. De westzijde van het plangebied grenst aan een uit de veenontginning overgebleven petgat ‘Het Diepe Gat’. De locatie maakt deel uit van de stedenbouwkundige structuur van een grootschalige uitbreidingswijk De Greiden, die grotendeels in de jaren ’70 is ontwikkeld.