14 woningen Oldegalileën, Leeuwarden

In de wijk Oldegalileën in Leeuwarden heeft planontwikkelaar Le Clercq een plan ontwikkeld voor de bouw van 32 woningen. Veertien daarvan zijn afgenomen door Elkien. Deze woningen zal Jorritsma Bouw realiseren.

Ketensamenwerking
Jorritsma Bouw heeft een ketensamenwerking met Elkien. Dat heeft als voordeel dat we als deelnemende partijen weten wat we aan elkaar hebben. We werken samen met Breman Drachten, die ook naast ons stond in het calculatietraject. TWA Architecten maakte het ontwerp voor twee rijen woningen met kap. Ze worden energiezuinig gebouwd, met een EPC van 0,0. Het bestek hadden we in samenspraak met Le Clercq opgezet. Hierin hadden we de wensen van Elkien verwerkt.

Binnenstedelijk bouwen
De wijk Oldegalileën ligt aan de Dokkumer Ee in Leeuwarden. Dat betekent binnenstedelijk bouwen, op de spreekwoordelijke postzegel. We moeten de ruimte die we hebben efficiënt gebruiken. Daar komt bij dat de overige woningen uit het plan van Le Clercq door een collega-bouwbedrijf worden gerealiseerd, in dezelfde periode. We zullen goed met hen afstemmen, en waar mogelijk een paar dingen gezamenlijk oppakken. Daarbij denken we bijvoorbeeld aan het plaatsen van hekken, een gezamenlijke toerit, stroomleidingen en opslagplekken.

Monitoren
Voorafgaand aan de bouw maken we opnames van de omliggende woningen. De bewoners zullen goed worden geïnformeerd over wat er gaat gebeuren, en hoe de planning eruitziet. We zullen gedurende het funderingswerk trillingsmetingen uit laten voeren om schade aan omliggende woningen te voorkomen.

Zodra vergunningen en contractvorming zijn afgerond, gaan we van start. In de tussentijd wordt het terrein bouwrijp gemaakt. Wij verwachten in mei met de bouw van de woningen te kunnen beginnen en het project voor het eind van het jaar op te kunnen leveren.