In Harlingen zijn we begonnen met het planmatig onderhoud dat we in opdracht van De Bouwvereniging uitvoeren aan de 60 woningen in Harlingen. Als maatschappelijk bouwer willen we de overlast voor de bewoners zoveel mogelijk beperken. We bespreken met elke bewoner de werkzaamheden. En we hebben voor hen een boekje gemaakt waarin we alle informatie nog eens op een rijtje zetten. Zo weten zij precies wat er wanneer gaat gebeuren. En mocht dat nodig zijn, dan staat onze uitvoerder Evert Londema de bewoners met raad en daad terzijde.

De werkzaamheden

  • Renoveren douche- en toiletruimtes
  • Zolderisolatie
  • Vloerisolatie
  • Vervanging hang- en sluitwerk
  • Vervanging buitenbeglazing
  • Herstel- en schilderwerk buitenkozijnen
  • Herstel voeg- en metselwerk
  • Vervanging dakbedekking en isolatie platte daken
  • Controle/vervanging dakpannen schuine daken

Geïnformeerde huurders, tevreden huurders
Omdat we weten dat bewoners dit als prettig ervaren, hebben we het werk opgesplitst in binnen- en buitenwerk. We zetten in op goede informatievoorziening. Onze stelling: een goed geïnformeerde huurder is een tevreden huurder. We spreken vooraf de werkzaamheden door met de bewoners en stemmen met hen af wanneer we in hun huis gaan beginnen. Daarbij geven we aan wat er precies gaat gebeuren. En we vertellen welke overlast ze mogelijk gaan ervaren. We hebben deze informatie samengevat in een handzaam boekwerkje, dat elke bewoner ontvangt.

Beperken van overlast
Een onderhoudsproject als dit gaat altijd gepaard met enige overlast. Dat kunnen we helaas niet veranderen. Maar we proberen wel om die overlast zoveel mogelijk te beperken. Daarom hebben we bijvoorbeeld de werkzaamheden zó gepland, dat de bewoners nooit volledig zonder verwarming en stroom komen te zitten. Bij de vernieuwing van de toiletruimte plaatsen we aan het eind van de dag de wc terug. Wanneer dat niet mogelijk is, krijgen de huurders een handig droogtoilet in bruikleen. Dit toiletsysteem werkt – hygiënisch en geurvrij – met afvalzakken, die na gebruik bij het restafval kunnen. We dekken de vloeren af van de ruimtes waarin we werken – en ook de gang en de trap – om vervuiling te voorkomen. We werken zo stofvrij mogelijk en zullen waar dat kan gebruik maken van apparatuur met stofafzuiging.

Gedragscode
Wij zijn, net als onze ketenpartners, gewend om te werken in huizen waar bewoners aanwezig zijn. De medewerkers stellen zich beleefd op en vertellend de bewoners wanneer lawaai gaan maken, of wanneer stroom, gas of water tijdelijk afgesloten wordt. Er is geen gereedschap dat rondslingert en aan het eind van de werkdag laten ze de woning netjes achter. Eenieder houdt zich aan de gedragscode die we hebben opgesteld.

Beste buur
Bij ieder bouwproject proberen wij voor de omwonenden ‘beste buur’ te zijn: we leveren onze maatschappelijke bijdrage door netjes te werken, rekening te houden met de omgeving en door het milieu zo min mogelijk te belasten. Hoewel we bij dit project weinig overlast voor de omgeving verwachten, zorgen we ook hier voor goede informatievoorziening. Met vragen en klachten kunnen mensen uit de buurt terecht bij onze uitvoerder.