24 appartementen, Sneek

Jorritsma Bouw renoveert aan de Jancko Douwamastraat 39 in Sneek 24 appartementen van woningcorporatie Elkien. Door scheurvorming op de aanzettingen van de constructiewanden is renovatie noodzakelijk. Door de scheurvorming laat het tegelwerk van de badkamer en de keuken los en ontstaan scheuren in stucwerk en behangwerk. Het 3-laags appartementencomplex is 6 jaar oud.

 

 

MindUp

De 24 appartementen worden bewoond door mensen waarbij zelfstandig wonen door een psychisch of psychiatrisch probleem niet meer gaat. De bewoners worden begeleid door MindUp. MindUp ondersteunt haar cliënten op hun weg naar herstel. Wonen in een appartement betekent dat de bewoner zo zelfstandig mogelijk functioneert en zelf verantwoordelijk is voor het huishouden. Er is een gemeenschappelijke huiskamer die op vastgestelde tijden met andere bewoners wordt gedeeld. Een team van medewerkers ondersteunt bewoners bij het wonen en de dagelijkse gang van zaken.

Rekening houden met de bewoners

Voor de bewoners is de renovatie een aangrijpende aangelegenheid. Het heeft een grote impact voor de bewoners om deel uit te maken van een onderhoudsproject. Vreemde mensen over de vloer, afwachten wanneer je weer terug kunt. Gekozen is dan ook om zo weinig mogelijk te wisselen van personeel zodat de bewoners zoveel mogelijk vertrouwde gezichten zien. Communicatie met bewoners en begeleiding staat centraal om escalatie te voorkomen. In het voorbereidingstraject hebben we hier rekening mee gehouden.

 

In de calculatie is deze impact voor de bewoners al meegenomen. De constructeur heeft in het voortraject een rapport opgesteld. Na 6 jaar is er nog steeds krimp waardoor de scheurvorming ontstaat. Per appartement is er een gedetailleerd plan van aanpak gemaakt. Dit in nauwkeurige samenwerking van onderhoud & beheer, constructeur en engineering. Een strakke planning waarvan niet wordt afgeweken geeft duidelijkheid aan de bewoners en de begeleiding. Alle onzekerheden worden weggenomen en er is iedere dag contract met de uitvoerder. Alles gaat in goed overleg. De bewoners hebben de mogelijkheid om zich in de gezamenlijke woonkamer terug te trekken.

Werkzaamheden

In de badkamer worden de tegels verwijderd en over de constructiewanden met scheurvorming worden CEBO tegelplaten geplaatst. Daarna worden de wanden opnieuw betegeld.  Ook in de keuken worden de tegels verwijderd. De tegels op de constructiewanden worden verlijmd met een elastische lijm. Het toepassen van CEBO platen en elastische lijm moet nieuwe scheurvorming en loslatende tegels in de toekomst voorkomen. Stucwerk en behangwerk wordt hersteld. Bij het verwijderen van de tegels wordt gebruik gemaakt van stofboxen. Deze stofboxen zorgen voor zo weinig mogelijk overlast voor zowel de vaklieden als de bewoners. Stofvrij werken en een stofvrije omgeving.

Doel is maximaal inspelen op de vraag van de bewoner. Centraal staat een veilig gevoel.