30 woningen, Kollumerzwaag

In het kader van wijkvernieuwing in Kollumerzwaag bouwen wij dertig nieuwe huurwoningen voor corporatie Thús Wonen. Ze worden gerealiseerd vanuit onze dynamische woninglijn ForMaat. Dit is een basisontwerp met zo veel mogelijk prefab betonnen elementen, dat per project wordt aangepast aan de specifieke wensen van de opdrachtgever, onder meer wat betreft het uiterlijk.

In dit geval gaat het om zestien rijwoningen van twee bouwlagen onder een plat dak en veertien rijwoningen van een bouwlaag onder een kap. Met hun bruine gevelsteen en grijze dakpannen passen ze goed in de omgeving.

Woningen van ForMaat
Met onze woning van ForMaat ontwikkelden we een basismodel voor een moderne, goed uitgeruste woning, dat we per project aanpassen aan de wensen van de opdrachtgever. Uitgangspunt daarbij is dat we maatwerk leveren dat past bij de omgeving en bij de behoeften van de opdrachtgever en zijn doelgroep. Bovendien zorgen we voor een ontwerp dat past binnen de financiële kaders. Bij woningcorporaties gaat het dan om de terugverdientijd van de investering bij een normale, acceptabele huurprijs.

Turnkey
Zodra Thús Wonen de toekomstige huurders heeft geselecteerd, treden wij met hen in overleg over bewonersopties voor keuken en sanitair. Dat is het onderdeel van het turnkey-concept waarbij we de opdrachtgever zo veel mogelijk ontzorgen. Thús Wonen heeft ervoor gekozen om wat betreft bewonerscommunicatie samen op te trekken. De toekomstige huurders zijn immers hún klanten.

Als aannemer maken wij graag tijd en ruimte voor het betrekken van bewoners bij de bouw. We staan bijvoorbeeld ook altijd open voor het organiseren van kijkmomenten voor mensen uit andere dorpen, waar we op termijn ook ForMaat-woningen gaan bouwen. Zo kunnen zij alvast een indruk krijgen van de kwaliteit en het gevoel van een nieuwbouwwoning.

Achttien weken
Van alle woningen is de basis een prefab betoncasco onder een eveneens voorgeproduceerd dak, dat in korte tijd wordt opgebouwd. Omdat hiermee het huis snel wind- en waterdicht is, kunnen wij weersonafhankelijk verder met de afbouw. Zo kunnen we garanderen dat we binnen achttien weken een woonklaar huis opleveren. Samen met onze ketenpartners blijven we ons concept optimaliseren, zodat elk volgend project nóg iets slimmer, efficiënter en dus voordeliger kan worden uitgevoerd. Door de kracht van samenwerking kunnen we de opleveringspunten tot een minimum beperken, waarbij het ons streven blijft om elke woning met een nulpuntenlijst in het bijzijn van de toekomstige huurder over te dragen aan de corporatie.