33 woningen De Bouwen, Drachten

  • Gemeente Smallingerland
  • WONEN
  • Nieuwbouw
  • Drachten

33 woningen wijk De Bouwen te Drachten.

De gemeente Smallingerland en woningcorporaties Accolade en WoonFriesland hebben de handen ineen geslagen om de wijk De Bouwen in Drachten te vernieuwen en opnieuw in te richten. De Bouwen is een van de wat oudere woonwijken van Drachten. Vele woningen voldoen niet meer aan de eisen van de (toekomstige) bewoners en moeten opgeknapt of zelfs helemaal worden vervangen. Ook de openbare ruimte is aan een opfrisbeurt toe. Om ervoor te zorgen dat De Bouwen ook in de toekomst een aantrekkelijke wijk blijft om te wonen, te werken en te recreƫren, is deze wijkvernieuwing nodig.

  • Gemeente Smallingerland
  • WONEN
  • Drachten