33 woningen, Leek

  • Wold en Waard
  • WONEN
  • Onderhoud
  • Leek

Voor woningcorporatie Wold & Waard verzorgt Jorritsma Bouw al zo’n 17 jaar het onderhoud aan de woningen. Het werkgebied van de middelgrote plattelandscorporatie is het Groningse Westerkwartier. Als een van de drie ‘huisaannemers’ van Wold & Waard werken wij in ons eigen gebied. Dat heeft als voordeel dat we de woningen goed kennen. We werken steeds met hetzelfde team, dat goed met de mensen overweg kan. Ongeveer eens in de anderhalve maand hebben we een gezamenlijk overleg met de opdrachtgever om de lopende klussen door te nemen en om te evalueren en vooruit te kijken.

Eenheidsprijzen
Met Wold & Waard hebben we goede afspraken gemaakt. Alle drie aannemers werken met dezelfde eenheidsprijzen voor de klussen die moeten gebeuren. Er wordt per woning afgerekend. Dat werkt voor iedereen plezierig; het voorkomt discussie. De tarieven worden jaarlijks geïndexeerd.

  • Wold en Waard
  • WONEN
  • Leek

Onderhoud 33 woningen in Leek
Op dit moment hebben we 33 woningen in vier straten in Leek onder handen: Goldbergsingel, Wolvenschans, Boveneind en Van Panhuyslaan. Tegelijkertijd doen we de opname van 41 woningen aan de Vijf Akkers, eveneens in Leek.

In de 33 woningen vervangen we – indien nodig – de douche, de keuken en het toilet. De huizen zijn tijdens de werkzaamheden bewoond. Wij vinden het belangrijk om goed met de huurders te overleggen wat er gaat gebeuren en wanneer. Daarvoor schrijven we eerste de mensen aan. Dan volgt er een opname, die we op afspraak inplannen. Tijdens dat bezoek bekijken we of er daadwerkelijk iets vervangen moet worden. We nemen het huis in de planning op. In overleg met de huurder starten we de werkzaamheden

Het werk brengt voor de buurt weinig overlast mee. Er is voldoende ruimte voor een zeecontainer voor de opslag van materialen en een schaftkeet. En eventueel ook voor een speciesilo voor de vloerspecie. Voor het sloopafval komen daar dan nog de (gescheiden) afvalcontainers bij. Plaatsen gebeurt uiteraard pas na een akkoord van de gemeente Leek.

Naast dit onderhoud doet Jorritsma Bouw voor Wold & Waard ook nog het zgn. ‘bonnetjeswerk’. Hierbij gaat het eveneens om groter onderhoud, maar dan aan mutatiewoningen. Deze woningen staan tijdelijk leeg. Kleinere werkzaamheden, zoals het vervangen van een deurkruk, doet de onderhoudsman van Wold & Waard zelf.