• Stichting Woningbouw Achtkarspelen (SWA)
  • WONEN
  • Nieuwbouw
  • Bouwteam
  • Surhuisterveen

Voor Stichting Woningbouw Achtkarspelen (SWA) bouwt Jorritsma Bouw 38 appartementen in het centrum van Surhuisterveen. Een deel daarvan gaat SWA zelf verhuren, een deel gaat over naar de J.P. van den Bentstichting. Het gebouw bestaat uit twee bouwblokken die met elkaar verbonden zijn. Eén heeft een ronde vorm, de andere is recht en staat haaks op het ronde gedeelte.

We begonnen in week 9 met het grondwerk, vanaf week 11 gaan de mortelschroefpalen de grond in. 180 palen onder het gebouw zelf, ongeveer 70 onder de bergingen. Door te boren kunnen we de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk beperken. Volgens planning worden de woningen voor de kerst opgeleverd.

  • Stichting Woningbouw Achtkarspelen (SWA)
  • WONEN
  • Bouwteam
  • Surhuisterveen

Bouwteamverband
Voor dit project is Jorritsma Bouw een bouwteamverband aangegaan met opdrachtgever SWA. In goed overleg hebben we op het ontwerp een efficiëntieslag gemaakt om het project budgettair kloppend te krijgen. De meest ingrijpende wijziging is het opsplitsen van het geplande penthouse in twee aparte appartementen. De communicatie met SWA gaat – heel prettig – met directe lijnen. Voor SWA realiseerden wij eerder projecten en we kregen daardoor het vertrouwen van SWA. We werken met open begrotingen en rekenen marktconforme prijzen. Door onze werkwijze zijn wij voor SWA de vaste bouwpartner en adviseur voor grootschalige bouwprojecten.

Contact met de buurt
We bouwen in het centrum; de buurt is met een nieuwsbrief geïnformeerd over wat er te gebeuren staat. Ook de komende maanden zullen we af en toe een nieuwsbrief versturen. Binnenkort organiseren we bovendien een inloopmiddag

voor de buurtbewoners. Ze kunnen dan even in de keet en op de bouwplaats rondkijken. We schenken extra aandacht aan de veiligheid van de bouwplaats omdat we bouwen in het centrum van het dorp. Daarom zorgen we er ook voor dat de aanvoer met vrachtauto’s via een goed gemarkeerde route gaat.

Duurzaamheid
Het gebouw zelf is vrij traditioneel van opzet, kalkzandsteen met houtskeletbouw. Er is echter wel nagedacht over duurzaamheid. Zo gaan er twee grote containers de grond in (totaal 60 m3) waarin hemelwater wordt opgevangen. Daarmee worden de toiletten doorgespoeld. Ook komen er zonnepanelen op het dak. De kozijnen worden uitgevoerd in kunststof en aluminium. De prefab balkons worden aan de buitenkant bekleed met duurzaam FSC hout.

Jorritsma Bouw zal ook de terreininrichting voor zijn rekening nemen. Er komen onder meer parkeerplaatsen en beplanting met heggen en enkele bomen.