Voor de landelijke zorginstelling Philadelphia gaat Jorritsma Bouw in Sneek een zorgappartementen – gebouw realiseren. Hierin komen 48 appartementen voor mensen met een verstandelijke beperking, met daarbij een centraal gedeelte. Dit bevindt zich in het middengebied, van waaruit drie ‘zijtakken’ komen die elk bestaan uit twee vleugels met zorgappartementen. Een vrij uitgestrekt gebouw, dat bestaat uit twee bouwlagen. Deze nieuwbouw komt in de plaats van de huidige paviljoenstructuur die niet meer aan de eisen van de tijd voldoet. De sloop hiervan valt ook binnen onze scope.

We hebben hierbij op onderdelen meegedacht om binnen het budget te blijven. Omdat de bestaande gebouwen volgens de oorspronkelijke plannen in functie zouden moeten blijven, wilde men in twee fases bouwen. Samen hebben we besloten om het in één fase te doen, en de bewoners tijdelijk elders huisvesting aan te bieden.

We hebben daardoor een kortere en efficiëntere bouwtijd een bezuiniging kunnen doorvoeren. Voordeel voor Philadelphia is bovendien dat de organisatie sneller een compleet gebouw heeft en er minder lang overlast is door bouwwerkzaamheden.

Optimalisatie energieconcept
We hebben verder geadviseerd om niet te kiezen voor een conventioneel systeem met gasgestookte ketels e.d. In plaats daarvan hebben we in overleg besloten tot een systeem met warmtepompen en zonnepanelen. Dit bleek aantrekkelijk om in te passen, omdat de zorggroep hiervoor subsidie kan aanvragen.

Ook wat betreft exploitatiekosten zal Philadelphia een stuk voordeliger uit zijn. In de komende periode pakken we eerst de tijdelijke huisvesting voor de bewoners aan. We vonden daarvoor een leegstaand bedrijfspand dat grotendeels passend bleek voor Philadelphia. Met enkele aanpassingen maken we het geschikt voor tijdelijk gebruik gedurende de bouw. Het sloopwerk van de bestaande bouw willen we voor de bouwvak afronden. Vlak daarna kunnen we dan beginnen met de nieuwbouw. We rekenen met een bouwtijd van ongeveer één jaar.