5 duurzame woningen, Oudwoude

In Oudwoude hebben we 5 duurzame woningen gebouwd in opdracht van Thús Wonen. Het gaat om 2 eengezinswoningen en 3 levensloopbestendige woningen. Evenals de 15 woningen in Zwaagwesteinde en de 47 woningen in Dokkum doen we dit op basis van onze eigen conceptlijn. De Woning van Formaat is een flexibel concept dat kan worden aangepast aan de wensen van de opdrachtgever en toekomstige bewoners.

Beproefde standaard
Ons concept bestaat eruit dat wij bouwen vanuit de huidige en toekomstige woonwensen en binnen de financiële kaders. Daarbij hoort ook een acceptabele huurprijs, waar we het energieconcept en de terugverdientijd in betrekken. Alle wensen en eisen vertalen we in samenhang naar een esthetisch, bouwkundig en bouwfysisch concept. Zo is het vrij eenvoudig om het basisontwerp aan te passen voor een kleinere of juist grotere woning: een woning voor singles, starters of senioren, of een gezinswoning. Voor deze woning hebben we een beproefde standaard plattegrond.

Kracht van samenwerking
De woninglijn is gebaseerd op de kracht van samenwerking met vaste partners. Door steeds voort te borduren op een goed doordachte basis kunnen we slimmer, efficiënter en goedkoper bouwen. Afhankelijk van de wensen kiezen we per project het optimale scenario. Het ontwerp van de woningen komt geheel tegemoet aan de wensen van de opdrachtgever op het gebied van duurzaamheid, techniek en toekomstwaarde.

Omgevingsmanagement
Middels maatschappelijk omgevingsmanagement doen we er alles aan om de omwonenden zoveel mogelijk te ontzien en de overlast tot een minimum te beperken.