Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst is Jorritsma Bouw partner geworden van Vazet Creatie en Realisatie. Deze opdracht is ons gegund omdat onze cultuur en werkwijze het beste passen bij de visie en way of working van Vazet.

Integraal proces
De kracht van deze filosofie is een vloeiend integraal proces, ondersteund door BIM. Daarin zijn proces, budget, techniek en kwaliteit verenigd. Er is sprake van een volledige integratie van het voorbereidingsproces in de uitvoeringsfase. Met deze transparante manier van werken tussen Vazet als opdrachtgever en Jorritsma Bouw als bouwer worden de faalkosten geminimaliseerd.

In deze samenwerkingsvorm komt onze expertise als bouwer het beste tot zijn recht. We denken mee in het voortraject, optimaliseren en sturen op vraagstelling. Daarnaast dragen wij zorg voor een zorgvuldige projectvoorbereiding en -realisatie, waarbij het geheel past binnen budget en kwaliteitseisen. We werken samen om zo het beste resultaat te bereiken.