In Ferwert zijn we begonnen met het verduurzamen van 6 woningen aan de Prof. Heymansstraat. Voor Wonen Noordwest Friesland voeren wij deze verduurzaming uit. De werkzaamheden zijn eind augustus gestart en worden eind 2019 afgerond.

Combineren van werkzaamheden
De bestaande kozijnen zijn inmiddels vervangen door kunststofkozijnen met isolerende beglazing. De gevels gaan we na-isoleren. De daken worden voorzien van een nieuw isolatiepakket met nieuwe pannen en dakgoten. Dat combineren we met het isoleren van de kruipruimtes. Op het dak worden voor iedere woning 6 zonnepanelen geplaatst. Daarnaast voorzien we de woningen van een nieuw mechanisch ventilatiesysteem. Zonnepanelen op het dak zullen bij gemiddeld verbruik per woning voldoende energie leveren. Dat gemiddelde verbruik wordt omlaag gebracht dankzij uitstekende isolerende maatregelen.

Communicatie met bewoners
In de voorbereiding zijn we samen met de bewonersconsulente van Wonen Noordwest Friesland bij de bewoners op bezoek geweest om samen de start van de werkzaamheden te bespreken. Ook is er voor de bewoners een bewonersavond georganiseerd. Bij werkzaamheden aan bewoonde woningen zal altijd enige hinder voorkomen. Het is echter onze ervaring dat duidelijke communicatie daarover een heel stuk scheelt in de mate waarin huurders overlast ervaren. Doordat de kozijnvervanging kan worden uitgevoerd binnen één dag, ondervinden de bewoners hier zo weinig mogelijk hinder van.  De overige werkzaamheden zijn voornamelijk aan de buitenzijde van de woningen. Doordat je in een bewoonde omgeving aan het werk bent hebben we een duidelijk plan voor de veiligheid gemaakt. Dit plan is gecommuniceerd met de Gemeente. Ook tijdens de werkzaamheden aan de buitenzijde van de woning blijft de woning veilig en goed bereikbaar voor de bewoners.

Fijner wonen
De isolerende maatregelen zorgen voor een optimale verduurzaming van de woningen. Met deze maatregelen worden de energielasten lager en krijgt het huis een aangenamer leefklimaat, waardoor het voor de bewoners fijner wonen is. Een goede voorbereiding en een goede samenwerking met onze ketenpartners maakt het project tot een succes.