In de ketensamenwerking met Elkien gaat Jorritsma Bouw zestig galerijwoningen in Sneek transformeren tot NOM-ready. Daarnaast worden ook werkzaamheden in het kader van groot onderhoud uitgevoerd. Naar verwachting starten de werkzaamheden nog voor de bouwvakantie en worden ze voor het eind van het jaar afgerond.

NOM-ready
De vijf flats zullen worden voorzien van een isolerende schil om de bestaande gevel, met daarop prefab steenstrips. Daken en begane-grondvloeren worden geïsoleerd en overal komt isolerende beglazing in de kozijnen. De woningen worden voorzien van een nieuw ventilatiesysteem. Het project is volledig geëngineerd als NOM, waardoor het relatief eenvoudig is om in de nabije toekomst de cv-ketels te vervangen door warmtepompen. We hebben deze installaties kunnen inpassen in de bestaande plattegronden. Voor de bewoners verandert er dus qua indeling niets aan hun woning.

 

Woongenotindex
Tijdens de opnames hebben we de huurder centraal gesteld, we hebben bewoners gevraagd wat ze belangrijk vinden; wat vinden ze goed aan hun woning, en wat vinden ze minder prettig? Daar kwamen punten uit, die we tijdens de werkzaamheden meteen aan kunnen pakken. Zoals het vervangen van hang- en sluitwerk om het gevoel van veiligheid te vergroten. Ook de energiezuinigheid en tochtdichtheid werden als ‘slecht’ ervaren; het hele project is erop toegespitst om daar verbetering in te brengen. Men noemde ook de geluidsisolatie, die te wensen overliet. Aan de hand van deze woongenotindex kunnen we goed inspelen op een aantal wensen van de bewoners.

Bewonerscommunicatie
We nemen in samenwerking met Elkien de bewoners zoveel mogelijk mee in het bouwproces. Ze zijn in een vroeg stadium geïnformeerd over de plannen. Onze bewonersconsulente staat de bewoners met raad en daad terzijde. Woensdag 5 april was er een bewonersavond. Op deze avond waren Elkien en Jorritsma Bouw vertegenwoordigd en is een toelichting gegeven op het plan, waarbij is aangegeven wat men precies kan verwachten. Elkien vertelde over de ambitie om deze woningen NOM-ready te maken, en ook over de wet- en regelgeving die hierbij komt kijken.

Onze bewonersconsulente gaf informatie over de werkzaamheden die zullen plaatsvinden, en is ook ingegaan op de vragen die tijdens de opnames zijn gesteld. Tijdens deze avond kon men ook alvast een aantal materialen bekijken, zoals een monster van de gevel, tegels en het kunststof kozijn.

De huurders gaan er zeker op vooruit: reductie van de energielasten en meer wooncomfort; er wordt geen huurverhoging doorgevoerd.

Vierseizoenenbalkons
De galerijwoningen hebben allemaal een balkon, voor de bewoners erg belangrijk voor hun wooncomfort. Om het gebouw goed te isoleren, worden deze balkons wel dichtgezet. Door het toepassen van grote openslaande ramen kunnen de bewoners ’s zomers nog wel lekker van het zonnetje genieten. Met als bijkomend voordeel dat ze ook ’s winters van hun ‘vierseizoenenbalkon’ gebruik kunnen maken.