Onder de rook van Suikerfabriek Vierverlaten is Jorritsma Bouw in Hoogkerk (Gn) in oktober 2015 gestart met het groot onderhoud van 68 huurwoningen voor woningbouwcorporatie Steelande Wonen. Ook wordt bij 18 koopwoningen het dak vervangen. Het groot onderhoud gaat volgens het Monier-concept. Dit schrijft het materiaalgebruik voor, waarop garantie wordt afgegeven. In eerste instantie hebben we tien leegstaande woningen klaargemaakt om als wisselwoning te dienen. Begin januari 2016 konden we beginnen met de overige huizen. Oplevering is na de bouwvak.

De werkzaamheden bij de huurwoningen bestaan uit het vervangen (soms verplaatsen) van keuken, toilet en douche. Waar nodig wordt ook de cv-installatie vernieuwd. Door de hoge grondwaterstand zijn er problemen met optrekkend vocht. Daarom injecteren we de woningscheidende muren. Voor de binnenwanden komen voorzetwanden.

 

Van alle huur- én koopwoningen vervangen we het dak. Dit wordt geïsoleerd en voorzien van nieuwe dakpannen. Het energielabel gaat daardoor omhoog. Schoorstenen en dakgoten pakken we tegelijkertijd aan. Voor de huurhuizen worden nieuwe dakkapellen prefab aangeleverd. Finishing touch is een schilderbeurt buitenom. Om in de toekomst vochtproblemen te voorkomen, wordt de wijk voorzien van een drainagesysteem.

Besparing
Wij bekijken vlak van tevoren wat er in een woning daadwerkelijk moet gebeuren. We bespreken dat met de bewoners. Onze aanpak levert voor de opdrachtgever een besparing op. Zo stond in het bestek dat alle binnentrappen moesten worden vervangen. Door optrekkend vocht zijn ze aan de onderkant verrot. Maar hogerop waren ze nog in goede staat. We adviseerden om bij sommige trappen alleen het onderste gedeelte te vervangen. Daardoor was er aanzienlijk minder breek- en sloopwerk nodig.

Logistiek
Dit project kent een aantal uitdagingen. Het is een wijk met kleine straatjes met eenrichtingsverkeer en veel geparkeerde auto’s. Logistiek moeten we dus heel efficiënt werken. In overleg met de gemeente kunnen we veel regelen. Zoals het afzetten van de weg bij kraanwerkzaamheden. Bij transporten laten we zoveel mogelijk tegelijk leveren. We voeren materiaal meteen af op aanhangers of zetten het naar binnen.

Buurt
We zitten door de hele wijk. Dat brengt natuurlijk onrust mee. Maar we hebben prettig contact in de buurt. Samen met Steelande Wonen proberen we de mensen zo goed mogelijk te informeren. We bezoeken de bewoners individueel. Het is een hechte buurt, met mensen die er soms al hun hele leven wonen. Dat vereist een zorgvuldige en sociale benadering. Naast onze gunstige prijs was die ervaring voor de opdrachtgever een reden om ons deze opdracht te gunnen.