Groot onderhoud 94 woningen, Drachten

Voor WoonFriesland verzorgen we het groot onderhoud van 94 woningen in Drachten. Als vaste onderhoudspartner van de wooncorporatie deden we eerder ook al – naar tevredenheid – enkele grotere (en kleinere) onderhoudsprojecten. Waaronder een project van 56 woningen en een van 116 woningen, beide in Drachten. We werken resultaatgericht samen (RGS) en sturen daarbij op kosten en kwaliteit. De communicatie berust op een transparante en open omgang met de opdrachtgever en onze bouwpartners.

Combineren van werkzaamheden
Deze 94 woningen van WoonFriesland stonden op de nominatie voor groot onderhoud. Keuken, douche en/of toilet moeten worden vervangen. Dat combineren we met het isoleren van de kruipruimtes. Bovendien maken we de woningen gereed voor de zonnepanelen. Hiervoor leggen we alvast (loze) leidingen aan en zorgen we voor de benodigde aanpassing in de meterkast.

 

Contact met bewoners
We besteden veel aandacht aan de communicatie met de bewoners en proberen overlast zoveel mogelijk te beperken. Onze uitvoerder Sietze Bosman is wat dat betreft de juiste man op de juiste plaats. Door zijn ervaring met vergelijkbare projecten weet hijwaar ze tegenop zien. Dat gevoel van overlast kan vaak al worden weggenomen door de tijd te nemen om hen alles goed uit te leggen. En door bereikbaar te zijn op het moment dat ze vragen hebben.

Bewoners hebben vooraf een flyer ontvangen waarin de werkzaamheden en planning helder worden uitgelegd. Er zijn diverse contactmomenten voorzien. Zoals bij de warme opnames, waarbij de werkzaamheden in kaart worden gebracht. En als bewoners hun keuzes moeten maken voor bijvoorbeeld de tegels en de keuken. Wekelijks is er een inloopuur in de bouwkeet, waar de wijkconsulenten van WoonFriesland aanwezig zijn om vragen van bewoners te beantwoorden.

 

We zijn te gast
Wij zijn te gast in het huis van een ander, daarom nemen wij extra maatregelen. We werken stofarm en laten de woningen schoon achter. Materialen laten we aanvoeren op het moment dat zij nodig zijn, zodat er niet veel ruimte voor opslag nodig is. Als we het toilet vervangen, kunnen de bewoners hier ’s avonds weer gebruik van maken. Tussentijds zijn er voor bewoners mobiele sanitaire units aanwezig. Als bewoners zelf moeite hebben met het verplaatsen van zware spullen, helpen we een handje.

Per woningen kunnen we alle werkzaamheden binnen tien werkdagen afronden. In week 18 (2019) zullen alle woningen gereed zijn. We leveren de werkzaamheden per woning op. Daarbij maken we – net als bij de opnames – gebruik van het digitale systeem ED Controls. Eventuele restpunten kunnen we dan snel en adequaat (laten) verhelpen.