Fieldlab Practice Alfa-college, Groningen

  • Alfa-college
  • UTILITEIT
  • Onderhoud
  • Bouwteam
  • Groningen

Voor het Alfa-college in Groningen realiseerden we in bouwteam de verbouwing van de praktijkvleugel aan de Admiraal de Ruyterlaan. De vleugel maakt deel uit van Fieldlab Practice, een mooie samenwerking tussen het Alfa-college, de bouw- en installatiebranche en een aantal kennis- en overheidsorganisaties. Hier wordt gewerkt aan een betere aansluiting tussen techniekonderwijs en regionale ontwikkelingen en de vraag van het bedrijfsleven wat betreft aardbevingsbestendig, energieneutraal en levensloopbestending bouwen.

Korte bouwtijd, harde deadline
Er was sprake van een harde deadline, omdat de school na de zomervakantie weer in gebruik moest kunnen worden genomen. Met een strakke planning en door continu de vinger aan de pols te houden, zijn we erin geslaagd om de veelomvattende verbouwing te realiseren. Communicatie met zowel opdrachtgever als bouwpartijen was daarbij cruciaal. Het was daarom prettig dat er vanuit het Alfa College tijdens de vakantieperiode iemand aanwezig was die beslissingsbevoegd was.

 

  • Alfa-college
  • UTILITEIT
  • Bouwteam
  • Groningen

Veelomvattend
In deze korte tijd moest een bestaande wand worden vervangen door een glazen pui. Er zijn wanden verwijderd, puien en roldeuren geplaatst en ruimtes afgetimmerd. Praktijk- en theorielokalen zijn herschikt en ruimer gemaakt. De trap is vervangen, evenals de luchtbehandelingskasten, de installaties kregen een upgrade. Dat alles was alleen mogelijk door een strakke coördinatie, die in de vertrouwde handen van onze ervaren uitvoerder was.

Werken in bouwteam vereist van alle partijen een open en transparante werkhouding. Wij werkten met een open begroting, zodat ook de financiële kant van de verbouwing voor alle partijen inzichtelijk was. Het was weliswaar geen langdurig, maar wel een zeer intensief traject. Omdat we bij Jorritsma Bouw kleinere werken even serieus nemen als grote projecten, konden we daar goed op inspelen. Doordat we samen met onze bouwpartners in een vroeg stadium bij het project zijn betrokken, ontstond een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het eindresultaat. Dat heeft zich vertaald in een gestroomlijnd proces, waarbij we proactief en integraal hebben samengewerkt.

Snel schakelen
We hebben de overlegfrequentie verdubbeld: wekelijks waren er voortgangsgesprekken, elke twee weken een bouwvergadering. Als bouwpartners hebben we ernaar toe gewerkt dat we vóór de bouwvakantie alles van elkaar wisten, zodat tijdens we de uitvoeringsperiode snel konden schakelen, ook richting opdrachtgever. Omdat zowel opdrachtgever als onze bouwpartners heel snel acteerden, liep de uitvoering zo goed als perfect. De aanvullende wensen van de school konden we grotendeels meenemen. Alleen de aanpassing van de trap hebben we in overleg uitgesteld tot de herfstvakantie.

Er werd een groot beroep gedaan op de flexibiliteit van de bouwpartijen, want er was sprake van extra werkzaamheden, waaronder extra mobiele schuifwanden. En bij het vervangen van het draadglas door brandwerend glas was de betimmering boven de glaspui niet in de plannen opgenomen. Maar ook dat moest 30 minuten brandwerend zijn om aan de brandveiligheidseisen te voldoen. Aan de andere kant waren er ook minderwerken die we door bezuinigingen konden realiseren, wat voor de opdrachtgever uiteraard prettig is omdat er daardoor geld vrijkwam voor extra wensen.

Het Alfa College kan volop aan de slag in de vernieuwde praktijkvleugel. Wie weet, breken onze toekomstige collega’s hier nu hun hoofd over bouwthema’s die ons allemaal bezighouden. We wensen docenten en studenten veel plezier in hun mooie vernieuwde gebouw.