AZC De Doggershoek, Den Helder

  • Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, Den Helder
  • WONEN
  • Onderhoud
  • Den Helder

De voormalige rijksinrichting voor jeugdigen De Doggershoek in Den Helder is verbouwd tot asielzoekerscentrum. Jorritsma Bouw trad hierbij op als hoofdaannemer. Vanaf de start eind oktober 2014 is in elf maanden tijd gesloopt en opgebouwd. Het gebouw is opnieuw ingedeeld en er zijn woonruimten en kookgelegenheden gecreëerd. Al in augustus 2015 gingen de eerste tijdelijke bewoners door de poort. Bij het bouwen in dit gevangeniscomplex gaven de vijf meter hoge muren en de nog aanwezige beveiligingsmensen voldoende bescherming. Hekken plaatsen was dus niet nodig.

 

 

  • Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, Den Helder
  • WONEN
  • Den Helder

Sloopfase

De sloop heeft een half jaar in beslag genomen. Om van twee cellen één woonkamer te maken zijn betonnen muren en stalen celdeuren verwijderd. De sloop was in handen van het erkende sloopbedrijf WMR. Jorritsma Bouw vervulde een coördinerende rol. We hebben vier containers laten plaatsen voor puin, hout, papier en restafval.

De sloopfase was zeer intensief. Binnen reden shoveltjes rond en kleine kraantjes. Materiaal is soms met een grote kraan over de muur gezet. Om het gebouw midden op het terrein te bereiken zijn muren opengebroken. En dat waren tot twintig cm dikke muren van gewapend beton. In plaats van tralies was her en der vier cm dik glas aangebracht, wat het slopen nog bemoeilijkte.

Om de locatie een meer open karakter te geven is de hoge buitenmuur om de vijf meter ingezaagd. Daarbij zijn op ongeveer een meter vanaf de grond gaten van 1 x 1,5 meter gemaakt. Burgemeester Schuiling van Den Helder verrichtte de officiële handeling bij het maken van het eerste gat. Hij noemde het ‘symbolisch voor onze open samenleving’.

Opbouwen

Al snel na het begin van de sloop begon Jorritsma Bouw met opbouwen. Het onder dak plaatsen van de staalconstructie om ditzelfde dak op te vangen was een mooie uitdaging. Het materiaal moest door smalle gangen worden aangevoerd.

 

We plaatsten nieuwe kozijnen en heel veel nieuwe binnenwanden. Er is gekozen voor metalstud wanden, een snel en eenvoudig systeem. In de buitenmuren zijn kozijnen van 2×2 meter verwijderd en vervangen door kozijnen van 1×1 meter. De ruimte rondom deze kleinere ramen is afgewerkt met geïsoleerde hsb-geveltjes van withouten planken. Dat geeft een mooie aanblik.

Door vrijwel het hele gebouw vervingen we de bestaande vloerbedekking door nieuw linoleum. Verder plaatsten we keukens, zorgden we voor gordijnen en regelden we het schilder- en sauswerk.

Het installatiedeel had het COA uitbesteed aan J. En P. Schouten uit Noord-Holland. Jorritsma Bouw was verantwoordelijk voor een goede coördinatie. Er is rekening gehouden met duurzaamheid: ledverlichting door het hele gebouw en zonnepanelen op het dak.

Gedurende het hele project onderhield Jorritsma Bouw nauw contact met de opzichter van het COA. Daarnaast hadden we wekelijks overleg met de onderaannemers en dagelijks met de voorlieden.

Op 30 september 2015 is het nieuwe AZC officieel geopend. Het gebouw biedt plaats aan ongeveer 600 asielzoekers.