Projecten

BASF, Heerenveen

Op de BASF-locatie in Heerenveen ontwikkelt en produceert BASF watergedragen harsen en dispersies voor de drukinkt- en coatingindustrie. Bij de fabriek wordt een nieuwe RTO-installatie (regenerative thermal oxidizer) geplaatst. Voor dit project realiseerde Jorritsma Bouw in opdracht van ITBB Industrie een nieuwe leidingbrug met bijbehorende bordessen.

Engineering
Op basis van een globaal ontwerp, nam Jorritsma Bouw, samen met Ingenieursbureau Vlagsma, de engineering van de betonfundaties en staalconstructies voor zijn rekening. Samen met ITBB en de constructeur hebben we het ontwerp verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp.

Gevaarlijke stoffen
De leidingbrug is in drie secties geplaatst op ca. tien meter hoogte vanaf het maaiveld. Onder de eerste sectie bevinden zich in totaal zes opslagunits voor gevaarlijke stoffen. Tussen deze opslagunits en de leidingbrug is volgens de gestelde eisen een vrije hoogte van minimaal vier meter noodzakelijk. De leidingbrug moest met twee kranen op zijn plaats worden gehesen, over de gevaarlijke stoffen opslagunits, wat tot gevaarlijke situaties zou kunnen leiden in een geval van een incident. Hierbij hebben wij voorgesteld om een steigerconstructie te bouwen over de gehele gevaarlijke stoffenopslag, tot net onder de leidingbrug. Mocht er dan bij het hijsen onverhoopt iets misgaan, dan zou de brug door de steiger worden opgevangen en niet op de opslagunits terecht komen. Met dit alternatief laten we meteen zien waar Jorritsma Bouw sterk in is: we denken mee in het proces. Door BASF werd de alternatieve oplossing zeer gewaardeerd. Voor het plaatsen van de leidingbrugsecties is een hijsplan opgesteld en de werkzaamheden zijn zonder incidenten en probleemloos afgerond.

Harde deadline, vaste partners
Bij een project van deze omvang is met name de planning cruciaal. Daarom werken we bij dit soort projecten het liefst met vaste partners waarop we kunnen bouwen. Om tijd en kosten te besparen is de leidingbrug zoveel mogelijk al in de fabriek samengebouwd. Hierbij is in overleg met ITBB al een groot deel van de leidingen in de fabriek aangebracht in de leidingbrugsecties. Hiermee is de inzet van een extra kraan bespaard.

Risico’s uitsluiten
Eén van de bordessen wordt geplaatst in een gebied waar veel kabels en leidingen in de grond aanwezig zijn. Hierdoor voorzagen we risico’s bij de heiwerkzaamheden. Om dit probleem vooraf te tackelen, hebben we ter plekke van de heipalen een aantal proefsleuven gegraven, waarop we in overleg met de constructeur de posities voor de heipalen hebben bepaald. Daar waar voldoende ruimte was om te heien, hebben we paalkisten geplaatst. Zo kon het risico dat kabels en leidingen tijdens het heien beschadigd raakten, worden uitgesloten. Het uiteindelijke ontwerp is daarom aangepast: in plaats van één betonplaat, conform het basisontwerp, komen er drie betonbalken die bovendien iets hoger liggen. In de toekomst kunnen dan indien nodig zonder problemen nieuwe kabels of leidingen onder de balken worden getrokken. Ten slotte hebben we nog een alternatief palensysteem aangedragen. In plaats van de origineel aangegeven prefab betonpalen kozen we een Schroef Injectie Paal. Dit is een paalsysteem waarbij onder injectie van grout een stalen buis schroevend wordt ingebracht. Voordeel van dit systeem is dat de palen trillingsvrij worden aangebracht. Tevens is de hoogte beperkt, omdat de palen uit segmenten is opgebouwd, welke onderling worden gelast. Hierdoor wordt het risicogebied van vallende voorwerpen verder geminimaliseerd.