• ECOstyle
  • UTILITEIT
  • Nieuwbouw
  • Duurzaam
  • Oosterwolde

Voor ECOstyle realiseerde Jorritsma Bouw een nieuw pand in Oosterwolde (Fr). Het gebouw bestaat uit 1.200 m2 kantoor en een magazijn van ongeveer 4.700 m2. Binnen de visie van ECOstyle speelt duurzaamheid en ecologie een belangrijke rol. Het bedrijf laat zijn expansiebehoefte terugkomen in een totaalvisie. Deze omvat een nieuwe balans tussen werken, de mens en de natuur. Uniek vanwege de hoge mate van natuur en ecologie. Maar ook actieve kennisdeling met en tussen mensen van omringende bedrijven speelt een belangrijke rol. In deze visie draait het erom dat het gebouw en het gebied niet némen van hun omgeving, maar juist iets geven. Energieneutraal en milieubewust gerealiseerd.

BREEAM Outstanding *****

Het bedrijf wil dat in zijn nieuwe pand combineren met bruikbaarheid en betaalbaarheid. Om deze duurzaamheidsambitie vorm te geven, is ingezet op een BREEAM Outstanding ***** certificaat voor zowel kantoor als magazijn. In Noord-Nederland het eerste park met zo’n hoge duurzaamheidsambitie.

  • ECOstyle
  • UTILITEIT
  • Duurzaam
  • Oosterwolde

Bij de materiaalkeuze is uitgegaan van het cradle-to-cradle-principe en de algehele duurzaamheid van (biobased) materialen. De gebouwen zijn zelfvoorzienend op gebied van energie. Andere duurzaamheidsmaatregelen zijn het zuiveren van het eigen rioolwater en hergebruik van regenwater. De bouwlocatie in Oosterwolde (Fr) is het eveneens door ECOstyle ontwikkelde ECOmunitypark. Een uniek ecologisch werklandschap, waar ambitieuze ondernemers hun huisvestingsideaal kunnen realiseren.

Oog voor mens en milieu

Tijdens het hele bouwproject heeft Jorritsma Bouw opdrachtgever, gebouwontwikkelaar Zethoven Bouwplan Groep en de omgeving regelmatig geïnformeerd. Deze zorgvuldige communicatie is een van de aspecten van het BREEAM-traject. Een ander aspect is de bouwplaatsinrichting. Hier hebben wij nadrukkelijk rekening gehouden met het milieu en energieverbruik. Zo stonden er zonnepanelen op de bouwketen. Maar ook het logistieke proces hebben we zo efficiënt mogelijk ingericht, zodat vrachtverkeer zo weinig mogelijk kilometers maakte. Die aanpak met oog voor mens en milieu past uitstekend bij de filosofie van Jorritsma Bouw.

Bouwproces

Voor de fundering zijn 1250 palen geheid. In de ruwbouwfase is in totaal 700.000 kg beton verwerkt. Op de betonfundering is een staalconstructie geplaatst waarvoor 80.000 kg staal is gebruikt. Er is bij de bouw 112.000 hout met FSC- of het PEFC-keurmerk gebruikt. De afbouw zonder buitenkozijnen vroeg om een innovatieve aanpak. Door tijdelijke voorzieningen aan te brengen zijn we er in geslaagd dit op een mooie manier op te lossen.