• Wageningen Bioveterinary Research Lelystad
  • INDUSTRIE, UTILITEIT
  • Nieuwbouw
  • Lelystad

Eind april is Jorritsma Bouw begonnen met het grondwerk voor de nieuwbouw van het Wageningen Bioveterinary Research in Lelystad. Het instituut (voorheen Central Veterinary Institute) doet hier onderzoek naar dierziektes. De nieuwbouw bestaat uit een gebouw met kantoren en laboratoria.

Drainage
De bouwplaats is tot ca. een meter onder het maaiveld ontgraven. Omdat het terrein een hoge grondwaterstand heeft, is door een extern bedrijf drainage aangebracht. 31 mei kon de eerste paal worden geboord.

  • Wageningen Bioveterinary Research Lelystad
  • INDUSTRIE, UTILITEIT
  • Lelystad

Luchtdicht en met onderdruk
We werken op basis van DO-tekeningen (definitief ontwerp). We bouwen niet alleen, maar werken ook de werktekeningen volledig uit en doen de bijbehorende berekeningen. Bij de laboratoria, met name het lab met bio safety level 3 (BSL-3), is de luchtdichtheid een cruciale factor. Dit extra beveiligde BSL-3 lab wordt op onderdruk gehouden in stappen van -15 Pa naar -30 Pa. In het onwaarschijnlijke geval dat de toegangssluis niet goed functioneert, zal door de aanzuigende werking geen lucht van binnen naar buiten kunnen. Gezien de aard van de werkzaamheden is het essentieel dat deze veiligheid wordt ingebouwd.

LEAN

Green zone
De nieuwbouw is gesitueerd op de eigen, streng beveiligde locatie. Om het terrein op te komen gelden voor iedereen dezelfde regels: bij aankomst melden aan de poort en afmelden bij vertrek.

Na identificatie komt men alleen onder begeleiding het terrein op. Door het plaatsen van een hekwerk hebben we een ‘green zone’ gecreëerd. Daarmee is de bouwplaats gescheiden van de laboratoria en kunnen we ons werk vrijuit uitvoeren. Deze veiligheidsmaatregelen maken dat wij – nog meer dan gewoonlijk – veel aandacht schenken aan de communicatie met de opdrachtgever en de andere bouwpartijen.