• Stichting Gearhing en bestuur bureau, Nije Gaast
  • UTILITEIT
  • Nieuwbouw
  • Koudum

In het Friese Koudum realiseren wij nieuwbouw voor een gecombineerde basisschool, inclusief terreininrichting. CBS It Grovestinshôf en OBS De Welle komen daarmee onder één nieuw dak. Penta en VNL Architecten maakten een ontwerp voor een compact, duurzaam en flexibel gebouw.

Pranger-Rosier voorziet het gebouw van duurzame installaties. LindHorst huisvestingsadviseurs treedt op als bouwmanager. Het nieuwbouwproject heeft een vloeroppervlakte van ca. 1.300 m2, verdeeld over twee bouwlagen en voldoet aan de eisen van het Frisse Scholen concept.

  • Stichting Gearhing en bestuur bureau, Nije Gaast
  • UTILITEIT
  • Koudum